คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เปิดรับสมัครนักศึกษา ป.โท ภาคพิเศษ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2556 18:39:06 น.
กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ภาคพิเศษ) ในส่วนภูมิภาค จังหวัดระยอง รุ่นที่ 5 (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่บัดนี้ — 3 กันยายน 2556 เรียนที่ศูนย์การเรียน สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

รายละเอียดเพิ่มเติม ssde.nida.ac.th, E-mail : nida.rayong@hotmail.com,
กรุงเทพฯ : 0 2727 3291
ระยอง : 08 2782 9353
ติดต่อ:
คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240
โทรศัพท์ : 0 2727 3291
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง