ภาพข่าว: “ท่าเรือประจวบ” ต้อนรับคณะทำงานตรวจคัดเลือกสถานประกอบกิจการดีเด่น ระดับประเทศ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 9 เมษายน 2556 10:31:16 น.
กรุงเทพฯ--9 เม.ย.--ท่าเรือประจวบ

“ท่าเรือประจวบ” ยกเรื่องความปลอดภัยเป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของบริษัทฯ ซึ่งพนักงานทุกคนต้องให้ความใส่ใจและตระหนักในความสำคัญเรื่องความปลอดภัย โดยทุกขั้นตอนของการทำงานมีการปฏิบัติจากการประเมินความเสี่ยง พนักงานจะได้รับการฝึกฝนและอบรมให้มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในระดับสูงสุด เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดทั้งในที่ทำงานและในชีวิตประจำวัน ซึ่งนับเป็นหัวใจของการทำงานของพวกเรา”

นายพิทูล กองเลข หัวหน้าแผนกอาชีวอนามัย และความปลอดภัยฯ (จป.วิชาชีพ) บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด นำทีมคณะกรรมการสวัสดิการ และคณะกรรมการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยของบริษัทฯ ให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจคัดเลือกสถานประกอบกิจการ คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ จากศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 6 จังหวัดราชบุรี ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคัดเลือกสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2556 ในการนี้นายมานิตย์ พิสิฐบุตร ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยแรงงานพื้นที่ 6 ได้มอบสื่อการเรียนรู้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นที่ระลึก เมื่อวันก่อน

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง