จุฬาฯ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 4

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2540 11:00:59 น.
กรุงเทพ--24 พ.ย.--จุฬาฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2540 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารจามจุรี ศ.ดร.เทียนฉาย กีระนันทน์ อธิบการบดีจุฬาฯ , ศ.ดร.ลิปปนนท์ เกตุทัต ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ รศ.ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ รองอธิการบดีร่วมแถลงข่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมวิทยาลัยนานาชาติ กลางภาค ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2540 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ พระราชทานรางวัลวิทยาศาสตร์ระดับโลก "Albert Einstein" แก่ DR.Jean-Marie Ghuysen ชาวเบลเยี่ยม และทรงเปิดการประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ กลางภาค ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมจุฬาฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2540 เวลา 16.00 น.

การประชุมสมาคมมหาวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 4 ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย นับเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระการสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครบรอบ 80 ปี โดยมีอธิการบดีและผู้บริหารระดับสูงจากมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับสูงจากทุกทวีปทั่วโลกเข้าร่วมการประชุม--จบ--

ข่าวที่เกี่ยวข้อง