เทคนิคการแพทย์ ม.อ. ผ่านการรับรองแล้ว คาดอีก 3 ปี เปิดรับป.โท

ข่าวทั่วไป Monday April 22, 2013 17:32 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--22 เม.ย.--มหาวิทยาลัยสงขลานค คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการรับรองสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์ หลังเปิดการเรียนการสอนมา 5 ปี การันตีความพร้อมด้วยอัตราการได้งานของบัณฑิตปีแรกอยู่ที่ 100% เดินหน้าพัฒนาหลักสูตร เพิ่มจำนวนอาจารย์ วางรากฐานงานวิจัย วางแผนเปิดสอนปริญญาโทในอีก 3 ปีข้างหน้า รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรช จิตต์สุรงค์ คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เปิดเผยว่า คณะเทคนิคการแพทย์ เป็นคณะน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งสภาเทคนิคการแพทย์ได้ให้การรับรองหลักสูตรให้แก่คณะเมื่อปีที่ผ่านมา และในปีนี้คณะได้ผ่านการรับรองสถาบันจากสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งผลการตรวจประเมินนั้นนับได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี ได้รับการรับรองเป็นระยะเวลา 4 ปีการศึกษา คือตั้งแต่ปี 2556-2559 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เปิดให้มีการเรียนการสอนมาแล้ว 5 ปี ปัจจุบันมีนักศึกษาประมาณ 200 กว่าคน มีบัณฑิตจบการศึกษาไปแล้วจำนวน 2 รุ่น ซึ่งจากการสำรวจพบว่าบัณฑิตรุ่นแรกมีอัตราการได้งานทำทั้งหมด 100% ส่วนรุ่นที่ 2 กำลังอยู่ในระหว่างการสำรวจ “คณะมีแผนที่จะเพิ่มจำนวนบุคลากร โดยเริ่มจากการเพิ่มจำนวนอาจารย์ โดยเน้นเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาเทคนิคการแพทย์โดยตรง หรือจบปริญญาโทในสาขาที่สามารถศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกสาขาเทคนิคการแพทย์ได้ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้เป็นแบบ Active Learning คือให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตนเอง และมีการผลิตสื่อการเรียนการสอนให้เป็นแบบ e-Learning มากขึ้น ส่วนแผนในระยะยาวนั้นคาดการณ์ไว้ว่าอีก 3 ปีข้างหน้า คณะจะเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มขึ้น และจะสามารถเปิดสอนในหลักสูตรระดับปริญญาโทได้ จากนั้นก็จะมุ่งสู่การทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยจัดตั้งเป็นหน่วยวิจัยหรือ Research Unit เน้นงานวิจัยทางโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ เชื้อดื้อยา ซึ่งงานวิจัยเหล่านั้นจะได้นำมาใช้เป็นงานบริการวิชาการสังคมต่อไป” รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรช กล่าว รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรช จิตต์สุรงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการดำเนินการด้านการเรียนการสอนในสาขาเทคนิคการแพทย์แล้ว ปัจจุบันคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ยังมีศูนย์บริการวิชาการเทคนิคการแพทย์ที่ให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจวิเคราะห์โรคต่างๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคไขมัน เป็นต้น ซึงแม้จะเป็นคณะน้องใหม่ มีจำนวนเจ้าหน้าที่ค่อนข้างจำกัด แต่คณาจารย์รวมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตั้งใจและทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ อย่างไรก็ตามคณะยังคงวางแผนที่จะนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ในการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ