SET9: ตลาดหลักทรัพย์แจ้งย้ายที่ทำการ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2541 11:07:11 น.
กรุงเทพ--13 มี.ค.--ตลาดหลักทรัพย์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแจ้งการย้ายที่ทำการใหม่ จากอาคารสินธร ถนนวิทยุ ไปยังอาคารสำนักงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ 62 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพ ฯ 10110 (ข้างศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) โทรศัพท์ 229-2000, 654-5656 โทรสาร 654-5649

โดยตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดวันเริ่มทำการของหน่วยงานภายใน  ณ ที่ทำการใหม่ ดังนี้

วันที่ 30 มี.ค. 2541 ฝ่ายการพนักงาน ฝ่ายวิจัยและพัฒนา ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายกำกับและตรวจสอบสมาชิก ฝ่ายบัญชีและบริหาร ฝ่ายพัฒนาระบบ และฝ่ายตรวจสอบภายใน

วันที่ 7 เม.ย. 2541 ฝ่ายสารนิเทศ ฝ่ายบริษัทจดทะเบียน ฝ่ายห้องค้าและกำกับการซื้อขาย ฝ่ายสนับสนุนผู้ใช้ระบบ และสำนักเลขานุการ

ทั้งนี้ ฝ่ายปฏิบัติการของศูนย์คอมพิวเตอร์จะยังคงมีที่ทำการอยู่ที่ ชั้น 3 อาคารสินธร 1 ถนนวิทยุ โทรศัพท์ 229-2000, 654-5656 ต่อ 2477, 2488 โทรสาร 650-8450

นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 23 มี.ค. - 30 เม.ย. 2541 ห้องสมุดตลาดหลักทรัพย์จะงดให้บริการ  โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 4 พ.ค. 2541 เป็นต้นไป--จบ--

ข่าวที่เกี่ยวข้อง