สัมมนาการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบและค้นหาง่าย ต้นทุนต่ำ

ข่าวทั่วไป 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557 13:29 น. —ThaiPR.net

ทำไมองค์กรจะต้องให้ความสำคัญกับการจัดเก็บเอกสาร ?? อันที่จริงแล้วการจัดเก็บเอกสารอาจไม่จำเป็น ถ้าเอกสารไม่ต้องถูกตรวจสอบ หรือที่สำคัญเจ้าหน้าที่สรรพกร ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี กรมศุลกากรตรวจสอบเอกสารการนำเข้า ฯลฯ ที่เกิดขึ้นกับบริษัท หรือหากมีการเคลมเงินเกิดขึ้นต้องหาเอกสารมายืนยัน การขึ้นศาลที่ต้องมีเอกสารตัวจริง จากเหตุการณ์เหล่านี้ ในส่วนที่ต้องสร้างเอกสารขึ้นมาเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกรรมต่างๆ เราจะต้องทำอย่างไร เพื่อให้การจัดเก็บเป็นระบบ ปลอดภัย ค้นหาง่าย มีต้นทุนการค้นหาที่ต่ำที่สำคัญพบเอกสารตามที่ต้องการ อายุทางกฎหมายถึงเมื่อใด เราจึงจะทำลายได้ เราจึงต้องทำให้ระบบการจัดเก็บเอกสารได้ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 • เพื่อจัดเก็บเอกสารอย่างมีระบบ และค้นหาได้ง่าย
 • เพื่อการลดต้นทุนแฝงในการจัดเก็บและค้นหาเมื่อต้องการใช้
 • เพื่อการเรียนรู้การจัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

หัวข้อการฝึกอบรม

 • ความจำเป็นในการจัดเก็บเอกสารที่มีประสิทธิภาพ
 • วงจรเอกสาร ความหมายและความสำคัญของเอกสารในองค์กร
 • เอกสาร หรือ ข้อมูลใด ที่ต้องจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพ
 • หลักการพิจารณาเอกสารขององค์กร
 • ปัญหาที่เกิดขึ้น และอุปสรรคในการจัดเก็บเอกสาร
 • การดำเนินการและประโยชน์ของการทำ 5 ส.
 • ระบบการจัดเก็บเอกสารที่เป็นสากล
 • วิธีการในการจัดเก็บแฟ้มเอกสาร การทำดัชนี เพื่อให้จัดหาได้ง่ายสะดวก
 • โครงสร้างในการจัดเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์
 • การใช้ระบบบาร์โค้ดเข้ามาช่วยในการปฏิบัติการในการจัดเก็บ
 • การจัดเก็บเอกสารเพื่อการจัดเก็บเข้าห้องจัดเก็บ(คลังเก็บ)
 • การกำหนดอายุของเอกสารตามกฎหมาย และวิธีการทำลายให้ถูกต้อง
 • ขั้นตอน และวิธีการทำลายเอกสารที่ไม่ใช้แล้วซึ่งเป็นเอกสารสำคัญของบริษัท
 • เทคโนโลยีในการจัดเก็บเอกสาร และบริหารเอกสารแบบ E-Document เพื่อการลดต้นทุน
 • สรุป ถาม – ตอบ

รูปแบบการอบรม บรรยาย 70 % ปฏิบัติ 30 %

วิทยากร

อาจารย์วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

กำหนดการ

วันพฤหัสฯ ที่ 17 กรกฎาคม 2557

เวลา 09.00-16.00 น.

สถานที่ โรงแรมเอส 15 ซอยสุขุมวิท 15

ราคา

บุคคลทั่วไป 3,500 บาท

สมาชิก 3,300 บาท

ลงทะเบียน 2 ท่าน 6,000 บาท

**ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%**


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ