ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แต่งตั้ง 3 กรรมการใหม่

ข่าวหุ้น-การเงิน Thursday July 10, 2014 13:39 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--10 ก.ค.--ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย รายงานข่าวจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย แจ้งว่า ธนาคารได้แต่งตั้งกรรมการใหม่ 3 คน ได้แก่ นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ เป็นกรรมการอิสระ น.ส.โสภาวดี เลิศมนัสชัย เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และน.ส.เซรีน่า ตัน เหม่ ชเว็น เป็นกรรมการ นายจิตรพงษ์ จบการศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จากLamar University, สหรัฐอเมริกา และวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนหน้าที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย นายจิตรพงษ์ เคยดำรงตำแหน่ง กรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd. และประธานกรรมการ PTT FLNG Ltd. นายจิตรพงษ์ ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มธุรกิจสำรวจ ผลิต และก๊าซธรรมชาติบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม น.ส.โสภาวดี จบการศึกษาปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน และกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรรมการอิสระ บริษัท อินทัชโฮลดิ้งส์ กรรมการด้านประชาสัมพันธ์ สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ปรึกษา สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย น.ส.โสภาวดี เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ประธานกรรมการ บริษัท รอยัลพอร์ซเลน กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย กรรมการ บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) รองผู้จัดการ สายงานการตลาดและงานบริการหลังการซื้อขายหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย น.ส.เซรีน่า จบการศึกษาปริญญาโท บริหารธุรกิจจาก Massachusetts Institute of Technology สหรัฐอเมริกา ปริญญาตรี พาณิชย์ศาสตร์บัณฑิต การบัญชีและการเงิน Macquarie University ออสเตรเลีย ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมการด้านการลงทุน Khazanah Nasional Berhad มาเลเซีย กรรมการ Acibadem Saglik ve Hayat Sigorta A.S. น.ส.เซรีน่า เคยทำงานที่ Olivant Advisors สิงคโปร์ Lippo Bank Tbk อินโดนีเซีย Boston Consulting Group มาเลเซีย และ McKinsey & Company มาเลเซีย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ