หยุดทำร้ายมหาวิทยาลัยบูรพา

ข่าวทั่วไป Thursday January 22, 2015 11:47 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--22 ม.ค.--TP CONVERGENCE พวกเราคณบดีขอทวงคืนความสุขสงบ ชื่อเสียงและเกียรติคุณกลับคืนสู่ ม.บูรพา โปรดอย่าถ่วงรั้งให้ถอยหลังและทำร้ายศักดิ์ศรีของสถาบันเพื่อประโยชน์ส่วนตนอีกต่อไปเลย ดร.ศักดิ์ชาย พิทักษ์วงศ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ตัวแทนคณบดีมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวว่า จากการมีผู้กล่าวหาว่าท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาถึงความไม่เป็นกลางนั้น ผมขอชี้แจงว่าท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างถูกต้องแล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาได้รับความกรุณาความเอาใจใส่จาก สกอ. เป็นอย่างดี ในฐานะเป็นผู้ที่กำกับมหาวิทยาลัยบูรพานั้น ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านอย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการควบคุมนโยบายและพิจารณาเรื่องราวต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งกรณีที่เกิดขึ้นคือการแต่งตั้งผู้รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัย บูรพา ซึ่งทางเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้สัมภาษณ์ทางสื่อมวลชนไปนั้นเป็นการทำหน้าที่กำกับดูแลมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา โดยเฉพาะคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก ศูนย์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยนั้นให้ความเคารพและเชื่อมั่นในเกียรติยศและศักดิ์ศรีของสภามหาวิทยาลัยบูรพา เพราะกรรมการสภามหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีเกียรติ มีวุฒิภาวะในการกำหนดการตัดสินและกำหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยบูรพา ฉะนั้นเราในฐานะผู้บริหารยอมรับ และยึดมั่นในการตัดสินของสภามหาวิทยาลัย นอกจากนี้พวกเราคณะผู้บริหาร เรามีจุดยืน เคารพยึดกติกา ยึดความถูกต้อง หลักธรรมาภิบาล เราทำเพื่อผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยบทบาทหน้าที่และชื่อเสียงศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยที่สั่งสมมาปีนี้เป็นปีที่ครบ 60 ปีมหาวิทยาลัยบูรพา ผมเชื่อว่าผู้บริหารส่วนใหญ่นั้นเคารพกฎและการตัดสินต่างๆ ของสภามหาวิทยาลัยบูรพา พวกเราพร้อมปฏิบัติตามและปกป้องศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยบูรพา พวกเราจะรวมพลังกันเพื่อพิทักษ์ความถูกต้อง เกียรติและศักดิ์ศรีของมหาวิทยาลัยบูรพาที่จะรับใช้สังคมในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่รักของพวกเราและสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติมาอย่างยาวนาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ กล่าวเสริมว่าจากการที่มีการลงสิ่งพิมพ์ต่อว่าท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษานั้นเป็นเพียงการกระทำของกลุ่มบุคคล มิใช่ในนามมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งพวกเราคณะผู้บริหารขอสนับสนุนการกระทำของสภาและคณะกรรมการการอุดมศึกษาต่อไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ