บัณฑูร ล่ำซำ สมประสงค์ บุญยะชัย และ ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา คว้ารางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม SET Awards 2015

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday November 25, 2015 17:35 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--25 พ.ย.--ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร จัดพิธีมอบรางวัล SET Awards ประจำปี 2558 โดย นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม 2558 (Best CEO Awards) สำหรับ บจ. ใน SET และ ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ (APCO) ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมของ mai และในปีนี้ยังมีผู้บริหาร บจ. ได้รับรางวัลดีเด่นถึง 7 ท่าน โดยมี 2 บริษัท รับรางวัล SET Award of Honor ได้แก่ บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE) และ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย (KS) ซึ่งได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ เป็นประธานมอบรางวัล การมอบรางวัลในปีนี้ มีบริษัทได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 18 บริษัท 21 รางวัล แบ่งเป็น บจ. ใน SET 11 บริษัท mai 3 บริษัท บล. 3 บริษัท และ บลจ. 1 บริษัท โดยมี 2 บริษัทที่สามารถรักษาความเป็นเลิศต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555-2558 จนได้รับรางวัล SET Award of Honor เป็นปีที่ 2 ได้แก่ บมจ. ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ (JUBILE) และ บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย (KS) ทั้งนี้ รางวัลที่มอบมีทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ 1) รางวัล บจ. ด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม 2) รางวัล บจ. ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 3) รางวัล บล. ยอดเยี่ยม และ 4) รางวัล บลจ. ยอดเยี่ยม 5) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้ได้ปรับช่วงของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ใหม่สำหรับการแบ่งกลุ่มบริษัทให้สะท้อนถึงโครงสร้าง บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกปี ส่งผลให้มี บจ.รายใหม่ ๆ ได้รับรางวัลมากขึ้น ส่วนบริษัทหลักทรัพย์และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่ได้รางวัลก็ล้วนมีศักยภาพและมีความมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพ ซึ่งเป็นการสร้างความแข็งแกร่งของตลาดทุนไทยในระยะยาว "นอกจากนี้ ในปีนี้ มีผู้ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม (Best CEO Awards) ประจำปี 2558 สำหรับบจ.ใน SET 2 ท่าน ได้แก่ นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และนายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บมจ. อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) โดยทั้ง 2 ท่านเป็นผู้ที่เคยได้รับรางวัล Best CEO มาแล้วในปี 2546 และ 2555 ตามลำดับ สำหรับผู้ได้รับรางวัล Best CEO Awards ของ mai ได้แก่ ศ.ดร.พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ (APCO) ซึ่งเคยได้รับรางวัล Best CEO เมื่อปี 2557 ปีนี้จึงมีความพิเศษที่ Best CEO ทั้ง 3 ท่าน ต่างได้รับรางวัลเป็นครั้งที่ 2 เหมือนกัน" นางเกศรากล่าว นายสันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานบรรณาธิการ วารสารการเงินธนาคาร ผู้ร่วมก่อตั้งรางวัล SET Awards และหนึ่งในคณะทำงานผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณาตัดสินรางวัล SET Awards 2015 กล่าวว่า ในปีนี้ มีผู้บริหารสูงสุดได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและดีเด่นถึง 10 ท่าน ซึ่งมากที่สุดตั้งแต่เคยมีการมอบรางวัลมา เนื่องด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นของผู้บริหารแต่ละท่านในการนำพาองค์กรให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตและการวางรากฐานให้ธุรกิจเติบโตแข็งแกร่งมาอย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นเป็นองค์กรชั้นนำ สำหรับรางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยมของ SET ในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล 2 ท่าน คณะกรรมการพิจารณาตัดสินรางวัลได้พิจารณาร่วมกันอย่างเข้มข้น ซึ่งด้วยความสามารถที่โดดเด่นและรอบด้าน จึงเห็นควรมอบรางวัล Best CEO ให้แก่ผู้บริหารทั้ง 2 ท่านในปีนี้" พิธีประกาศผลและมอบรางวัล SET Awards 2015 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ภายใต้แนวคิด "สู่ความมั่งคั่งและมั่นคงของตลาดทุนไทย" โดยในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมและ SET Award of Honor ทั้งสิ้น 21 รางวัล จาก 18 บริษัท รายละเอียดผู้ได้รับรางวัล SET Awards 2015 รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ (SET Award of Honor) บริษัทที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง ปี 2012-2015 § ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท ยูบิลลี่ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (JUBILE) § ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KS) 1. รางวัลผู้บริหารสูงสุด (CEO Awards) รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม § CEO ของบริษัทจดทะเบียนใน SET : ปีนี้มีผู้ได้รับรางวัลคู่กัน 2 ท่าน คือ- นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK)- นายสมประสงค์ บุญยะชัย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (INTUCH) § CEO ของบริษัทจดทะเบียนใน mai : ศ.ดร. พิเชษฐ์ วิริยะจิตรา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) (APCO) รางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น § CEO ของบริษัทจดทะเบียนใน SET : นายณรงค์ ทัศนนิพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) (SEAFCO) นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (PS) ดร. ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) (SPALI) นายพิธาน องค์โฆษิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) (KCE) นายริชาร์ด เดวิด ฮัน ประธานบริหาร บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) (HANA) น.ส.โศภชา ดำรงปิยวุฒิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (GUNKUL) § CEO ของบริษัทจดทะเบียนใน mai : น.ส.ชมเดือน ศตวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT) 2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงาน (Company Performance Awards)2.1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาทบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมINTUCH บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นHMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) 2.2) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาท บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมHANA บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นPS บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) 2.3) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาทบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมTVO บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นGUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) KCE บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) 2.4) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาทบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมSMPC บริษัท สหมิตรถังแก๊ส จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นMACO บริษัท มาสเตอร์ แอด จำกัด (มหาชน) TRC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 2.5) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม TOG บริษัท ไทยออพติคอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นSEAFCO บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 2.6) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม APCO บริษัท เอเชียน ไฟย์โตซูติคอลส์ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นQLT บริษัท ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) TNDT บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) 3. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Awards)3.1) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาทบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม PTTEP บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นADVANC บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) BDMS บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) KBANK ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) TU บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 3.2) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 30,000-100,000 ล้านบาทบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมTOP บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นBANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) CK บริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) PS บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) 3.3) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 10,000-30,000 ล้านบาทบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมGFPT บริษัท จีเอฟพีที จำกัด บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นAP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ERW บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) MAJOR บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) 3.4) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดระหว่าง 3,000-10,000 ล้านบาทบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมSAT บริษัท สมบูรณ์ แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นCFRESH บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) PTG บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) SINGER บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) TRC บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) 3.5) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดไม่เกิน 3,000 ล้านบาท บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม SEAFCO บริษัท ซีฟโก้ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นSORKON บริษัท ส. ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) TKS บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) 3.6) บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอบริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม QTC บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นCHO บริษัท ช. ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (มหาชน) TVD บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด (มหาชน) 4. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์ (Securities Company Awards) ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนสถาบัน บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม CIMBS บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นBLS บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) TISCO บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด ด้านการให้บริการหลักทรัพย์แก่นักลงทุนบุคคล บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม TISCO บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่นBLS บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) TRINITY บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จำกัด ด้านการให้บริการอนุพันธ์ บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม KS บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่น BLS บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) KGI บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 5. รางวัลบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (Asset Management Company Awards)บริษัทที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม SCBAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด บริษัทที่ได้รับรางวัลดีเด่น KAsset บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด KSAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด KTAM บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) THANACHART บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาติ จำกัด ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th/setawards

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ