เชิญสมัครเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นกับ กทม.

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 6 ธันวาคม 2543 16:07:47 น.
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--กทม.

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าเรียนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ทั้งภาคปกติ ภาคค่ำและวันอาทิตย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 ธันวาคม 2543

นายสมพงษ์ ทดแทนคุณ อาจารย์ใหญ่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) กองส่งเสริมอาชีพ สำนักพัฒนาชุมชน แจ้งว่า โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) จะเปิดสอนวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นทั้งภาคปกติ ภาคค่ำและวันอาทิตย์ให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสและผู้สนใจเข้าศึกษาหาความารู้ เพื่อเป็นแนวทางการประกอบอาชีพ โดยมีวิชาที่เปิดสอน ดังนี้ วิชาช่างเสริมสวยสตรีเบื้องต้น วิชาช่างเสริมสวยสตรีชั้นสูง วิชาช่างตัดผมชาย วิชาช่างตัดเสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น วิชาช่างตัดเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง วิชาช่างเสื้อผ้าชาย วิชาช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม วิชาอาหารและโภชนาการ วิชาช่างศิลปประดิษฐ์ วิชาช่างเดินสายไฟฟ้า วิชาช่างวิทยุและเครื่องเสียง วิชาช่างโทรทัศน์และวีดีโอ วิชาช่างยนต์เล็กและจักรยานยนต์ วิชาช่างออกแบบเสื้อผ้าและวิชาช่างสร้างแบบเสื้อผ้า

ผู้สนใจสมัครเรียนได้ที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) ล็อก 6 ถนนอาจณรงค์ เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2543 โดยนำหลักฐานรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิทางการศึกษา ไปยื่นในวันสมัครด้วย หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 240-0009--จบ--

-นศ-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง