ความรู้เกี่ยวกับการจัดฟัน (Orthodontics treatment)

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2543 14:02:11 น.
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--Siamdental.com
กรุงเทพฯ--3 ก.ค.--Siamdental.com

การจัดฟัน (Orthodontics treatment) เป็นการเคลี่อนฟันไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ประโยชน์ สูงสุดทั้งในด้านความสวยงามและการทำหน้าที่ โดยอาศัยเครื่องมือบางชนิดซึ่งมีทั้งแบบถอดได้และแบบที่ยึดติดอยู่กับตัวฟัน แบบที่อยู่ในช่องปากและแบบที่อยู่นอกช่องปาก แบบที่มีสีจากโลหะและแบบที่มีสีเดียวกับฟันธรรมชาติ  เมื่อไหร่จึงเริ่มจัดได้   การจัดฟันสามารถกระทำได้ทั้งในเด็กที่ฟันแท้ยังขึ้นไม่ครบและในผู้ใหญ่ที่ฟันแท้ขึ้นครบทุกซี่แล้ว ทั้งนี้อาจจะมีจุดมุ่งหมายและข้อจำกัดแตกต่างกันออกไปบ้าง กล่าวคือ

การจัดฟันในเด็กอาจจะมีผลทำให้รูปหน้าและรูปร่างของกระดูกขากรรไกรเปลี่ยนแปลงไปได้ ในขณะที่ในผู้ใหญ่จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการเรียงตัวของฟันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างของใบหน้าได้มากนักและมีข้อจำกัดต่างๆมากกว่าในเด็ก

ในบางครั้งการจัดฟันเพียงอย่างเดียว อาจไม่สามารถแก้ไขการสบฟันและรูปร่างใบหน้าให้สมบูรณ์ได้ จึงต้องมีการถอนฟันออกไปบางซี่ หรือในรายที่มีความผิดปกติรุนแรง อาจจะต้องทำการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัดกระดูกขากรรไกร (Orthognathic surgery)

ระยะเวลาที่ต้องใช้ระยะเวลาในการจัดฟันนั้นจะแตกต่างกันไป ในผู้ป่วยแต่ละรายเนื่องจากมีตัวแปรต่างๆ มากมาย อาทิเช่น อายุของผู้ป่วย สภาพกระดูกขากรรไกรของผู้ป่วย ความร่วมมือของผู้ป่วยในการรักษา ฯลฯ

ข้อแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อรับการจัดฟัน

1.แปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร และรักษาความสะอาดฟันและช่องปากให้ดี2.ปฏิบัติตัวตามที่ทันตแพทย์สั่งโดยเคร่งครัด เช่น การใส่ยาง การใส่ retainer การมาตามนัดที่กำหนด3. งดอาหารบางประเภท

- อาหารที่แข็งมาก เช่น อ้อย น้ำแข็ง- อาหารเหนียว เช่น หมากฝรั่ง ตังเม เนื้อที่เหนียวมากๆ- อาหารหวานจัด เช่น ลูกอม ช็อคโกแลต
ค่าใช้จ่ายในการจัดฟัน

จะขึ้นอยู่กับความยากง่ายในการจัดฟัน ซึ่งมักมีความเกี่ยวข้องกับความซ้อนเกของฟัน อายุของผู้ป่วย สภาพฟันและเหงือกของผู้ป่วยก่อนการจัดฟัน ทันตแพทย์จะแจ้งค่ารักษาทั้งหมดตั้งแต่ก่อนการจัดฟัน แล้วจะเก็บค่ารักษาโดยให้จ่ายเป็นงวดๆทุกครั้งที่มารักษา จนกระทั่งครบตามที่ตกลงกันไว้

ความสำเร็จในการจัดฟัน จะต้องอาศัยความร่วมมืออย่างสูงจากผู้ป่วยตั้งแต่การมาให้ตรงเวลานัด โดยทั่วไปจะต้องมาพบทันตแพทย์ทุกๆ 3-4 สัปดาห์เพื่อทำการปรับเครื่องมือ การรักษาความสะอาดในช่องปากที่ดี การใส่เครื่องมือบางชนิดในช่องปากด้วยตัวเองจนถึงการใส่ เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer) หลังจากเสร็จสิ้นการรักษาแล้ว

ถ้าปราศจากการร่วมมือที่ดีจากผู้ป่วยแล้ว การจัดฟันอาจจะใช้เวลานานกว่าปกติและไม่ประสบผลสำเร็จ หรือผลที่ได้ไม่ดีเท่าที่ควร--จบ--
-ยก-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง