ซีพีเอฟสนับสนุนทุนพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ร่วมขับเคลื่อนซีพีเอฟสู่องค์กรระดับโลก

ข่าวทั่วไป Friday June 24, 2016 10:42 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--24 มิ.ย.--ซีพีเอฟ ซีพีเอฟจับมือ PIM สร้างโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชีพแก่เยาวชนไทยเป็นพลังขับเคลื่อนซีพีเอฟเป็นองค์กรชั้นนำของโลก มอบทุนให้นักเรียนเข้าศึกษาต่อปริญญาตรีคณะอุตสาหกรรมเกษตรของ PIM ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟมอบทุนการศึกษาให้เยาวชนที่ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) รวม 70 คน เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากการก่อตั้งคณะอุตสาหกรรมเกษตร เพื่อสร้างเยาวชนไทยให้มีความรู้ด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารทั้งด้านวิชาการและการปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ร่วมสร้างการเติบโตแก่ซีพีเอฟในอนาคต คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นคณะใหม่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของซีพีเอฟและ PIM เริ่มการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา โดยซีพีเอฟให้ทุนการศึกษาเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้แนวทางการเรียนการสอนแบบ Work-based Education ของสถาบัน โดยเรียนทั้งด้านวิชาการจากคณาจารย์และจากมืออาชีพของซีพีเอฟ รวมทั้งได้ฝึกทำงานจริง จนจบการศึกษาเป็นบัญฑิตคุณภาพร่วมทำงานกับซีพีเอฟ และเป็นบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะร่วมสร้างซีพีเอฟเป็นองค์กรระดับโลกตามวิสัยทัศน์ "ครัวของโลก" ทั้งนี้ ในปีการศึกษาแรก นักศึกษารุ่นแรกได้รับทุนการศึกษา 49 คน เข้าเรียนสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีฟาร์ม สำหรับปีการศึกษา 2559 นี้ คณะได้เปิดสาขาวิชาจัดการเทคโนโลยีแปรรูปอาหารเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา และสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนเข้าเรียนทั้ง 2 สาขารวม 70 คน เยาวชนที่ได้รับทุนศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตรจะได้เรียนรู้ทั้งด้านทางวิชาการจากนักวิชาการชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ ได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่หลากหลายจากมืออาชีพของซีพีเอฟโดยตรง ได้ฝึกงานในสถานที่ทำงานจริงทั้งฟาร์มและโรงงานของซีพีเอฟ เพื่อปูพื้นฐานให้เยาวชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในสาขาวิชาที่เรียน และสามารถทำงานสอดคล้องตามความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน และมีทักษะความรู้ที่สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของซีพีเอฟเป็นกำลังสำคัญสร้างการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน "ความร่วมมือระหว่างซีพีเอฟและ PIM ในการผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ด้านการเกษตรและอาหาร เพื่อช่วยรองรับการเติบโตของซีพีเอฟทั้งในประเทศและการขยายการลงทุนในประเทศอื่นๆ ทั่วโลกในอีก 10-20 ปีข้างหน้า เป็นบุคลากรที่สำคัญที่จะยกระดับมาตรฐานและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของซีพีเอฟเพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่บริษัทชั้นนำระดับโลกอย่างยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ "ครัวของโลก" ต่อไป" นายอดิเรกกล่าว ปีการศึกษา 2558 ที่ผ่านมา มีเยาวชนได้รับทุนการศึกษารุ่นแรกจำนวน 49 คน มีผลการเรียนในระดับที่น่าพอใจ ได้เกรดเฉลี่ยของทุกวิชารวมกันอยู่ที่ 3.01 แสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและความตั้งใจ เพราะผู้เรียนชอบวิชาที่เรียนและมีงานรองรับในอนาคต นอกจากนี้ ซีพีเอฟและ PIM ยังได้ขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่มีภาควิชาเกี่ยวข้องทั่วโลก อาทิ มหาวิทยาลัยอาร์คันซอร์ มหาวิทยาลัยไอโอวา สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย Wargeningen ประเทศเนเธอร์แลนด์ และมหาวิทยาลัย Massey ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อให้นักศึกษาในคณะมีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เป็นสากล ตอบโจทย์ความต้องการของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และร่วมมือกับพันธมิตรภาคธุรกิจเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ที่กว้างขวางและหลากหลายอย่างมีคุณภาพ และเติบโตเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ช่วง 3 ปีแรก (ปีการศึกษา 2558-2560) คณะฯ เปิดการเรียนการสอนภาคภาษาไทยอย่างเดียว ขณะเดียวกันยังเตรียมพัฒนาหลักสูตรให้มีความเป็นสากลมากขึ้นและมีความสมบูรณ์มากที่สุด เพื่อเตรียมไปสู่การเปิดหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ในปีการศึกษา 2561 พร้อมขยายโอกาสให้เยาวชนจาก 14 ประเทศที่ซีพีเอฟเข้าไปลงทุน เช่น จีน อินเดีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ รัสเซีย บังคลาเทศ หรือ ปากีสถาน ได้เข้าศึกษาต่อที่คณะ เพื่อให้เยาวชนได้กลับไปร่วมงานกับซีพีเอฟในประเทศตนเอง ทั้งนี้ การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อคณะอุตสาหกรรมเกษตรของซีพีเอฟ เป็นการช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและอาชีพที่มั่นคงให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่ ตลอดจนยังช่วยยกระดับการศึกษาด้านเกษตรกรรม ที่เป็นอาชีพหลักของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ และร่วมพัฒนาและยกระดับองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมและการผลิตอาหารของประเทศให้ก้าวหน้า และเพิ่มขีดความสามารถให้กับไทยมีความได้เปรียบบนเวทีระดับโลกในอนาคต

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ