GBX โชว์ผลการดำเนินงาน ปี59 โตโดดเด่น กำไร เพิ่มขึ้น 247.10 % เตรียมชง ผู้ถือหุ้น อนุมติ จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงิน 32.67 ล้านบาท

ข่าวหุ้น-การเงิน 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 16:50 น. —ThaiPR.net

บมจ. โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ หรือ GBX โชว์งบผลการดำเนินงาน งวดปี2559 กำไรสุทธิโต 247.10% เหตุ รายได้จากการขายทองคำแท่ง เพิ่ม ส่งผลกำไรขั้นต้น จากการขายทองคำแท่งเพิ่มขึ้นตาม พร้อมทั้ง มีกำไรจากการเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทย่อย เพิ่มขึ้น 18.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.03 ด้านกรรมการผู้จัดการ " ธราภุช คูหาเปรมกิจ " เผย คณะกรรมการบริษัทฯ เตรียมนำวาระพิจารณาจ่ายเงินปันผล ชง ผู้ถือหุ้น ภายในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่1/2560 เพื่อขออนุมัติ จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงิน 32.67 ล้านบาท ด้าน "ธนพิศาล คูหาเปรมกิจ" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บล.โกลเบล็ก ตั้งเป้า market share ปีนี้ไว้ที่ระดับ 3% พร้อมเดินหน้าขยายฐานลูกค้าเพิ่ม

นายธราภุช คูหาเปรมกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเบล็ก โฮลดิ้ง แมนเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GBX เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผล จากการผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงิน 32.67 ล้านบาท ทั้งนี้ เนื่องจากหลังจากปิดงบงวดปี2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม รวม 56,594.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีรายได้รวม 33,914.04 ล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิ งวดปี2559 ที่ 40.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.01 ล้านบาท หรือคิดเป็น 247.10 % เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 11.74 ล้านบาท

สำหรับสาเหตุ ที่บริษัทฯมีอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทฯมีรายได้จากการขายทองคำแท่ง 55,960.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้น22,668.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.09 ขณะที่ ต้นทุนขายทองคำแท่ง 55,921.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22,652.97 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.09 ส่งผลให้บริษัทฯมีกำไรขั้นต้นจากการขายทองคำแท่ง 39.20 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทฯมีรายได้จากดอกเบี้ยและเงินปันผล 41.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 89.84 ส่งผลให้บริษัทฯได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย จำนวน 40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ 20 ล้านบาท

นอกจากนี้ บริษัทฯยังมีรายได้จากค่านายหน้าจากการซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า จากบริษัทย่อย 53.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.41 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.39 ขณะเดียวกัน บริษัทฯยังมีผลกำไรจากการเงินลงทุนและตราสารอนุพันธ์ของบริษัทย่อย 59.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18.33 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.03

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้นำเสนอวาระพิจารณาจ่ายเงินปันผล เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่1/2560 ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี2559 ในอัตราหุ้นละ0.03 บาท เป็นเงินทั้งหมด 32.67 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 1 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 12 เมษายน 2560

ด้าน นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS กล่าวว่า สำหรับ บริษัทหลักทรัพย์โกลเบล็ก ในปีนี้ได้เป้าหมาย market share ไว้ที่ระดับ 3% จากปัจจุบัน ณ ธ.ค. 59 บริษัทมี market share อยู่ที่ 2.38% อันดับที่ 20 และรักษาระดับในกลุ่ม top 15 จาก 36 โบรกเกอร์

นอกจากนี้ บริษัทฯมุ่งเน้นการขยายการตลาดส่วนกลางมากขึ้น เพื่อให้ลูกค้ายึดมั่นในการให้บริการของตัวบริษัท ภายใต้การควบคุมต้นทุน และจำนวนทรัพยากรบุคคล เพื่อยังรักษาความสัมพันธ์ที่เหมาะสมของบริษัทระหว่าง / ตัวกลาง (เจ้าหน้าที่การตลาด) / ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าทั้งฐานส่วนกลางบริษัท และลูกค้าของส่วนเจ้าหน้าที่การตลาดได้รับบริการอย่างครบครัน เหมาะสมกับภาวะการแข่งขันของธุรกิจหลักทรัพย์ โดยเฉพาะพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มช่องทางที่อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าเข้าถึงบริษัทได้มากขึ้น และการอบรมการให้บริการของผู้ติดต่อลูกค้าเป็นสำคัญ

รวมทั้งมุ่งเน้นการหารายได้เพิ่มเติม อาทิ รายได้จากค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียม ฝ่ายที่ปรึกษาการลงทุน IB และฝ่ายค้าตราสารทุน (Bond) การเพิ่มธุรกรรมการลงทุนใน DW, Options และการรักษาความเสี่ยงด้านการลงทุนของฝ่ายค้าตราสารทุนและอนุพันธ์ (Proprietary Trading) การหาลูกค้ากลุ่มเครดิตบาลานซ์ เพื่อสร้างรายได้ส่วนดอกเบี้ย Margin Loan และธุรกรรม block Trade ของฝ่ายตราสารอนุพันธ์ โดยเริ่มดำเนินการอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2559


เราใช้ cookies เพื่อให้บริการที่ดีขึ้น การใช้เว็บ ryt9.com ต่อหมายถึงคุณได้ยอมรับข้อตกลงการใช้บริการของเราแล้ว