ภาพข่าว: SPU : นักศึกษา ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลชนะเลิศ ”มารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา กระทรวงวัฒนธรรม

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 14:01:14 น.
กรุงเทพฯ--21 ก.พ.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ รางวัลแห่งความเป็นไทย มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดมารยาทไทย ระดับอุดมศึกษา ของกระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย นายวรากร เบ่าอุบล นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ,น.ส.พรประพิมพ์ บัวพิมพ์ นักศึกษาวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ (สาขาการจัดการโรงแรม) ,น.ส.อรญา งามทรัพย์มณี นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ (สาขาธุรกิจการบิน) และนายอาณกร งามทรัพย์มณี นักศึกษาคณะนิเทศสตร์ (สาขาภาพยนต์และสื่อดิจิตอล) โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง