ฟิทช์ให้อันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิและโครงการหุ้นกู้ระยะสั้นของบริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday March 28, 2017 16:55 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--28 มี.ค.--ฟิทช์ เรทติ้งส์ บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)' แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของ บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด หรือ ICBCTL (อันดับเครดิต 'AAA(tha)'/ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ/F1+(tha)) โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะมีมูลค่ารวมไม่เกิน 5 พันล้านบาท และจะเสนอขายเป็นชุด โดยจะมีอายุไม่เกิน 5 ปี พร้อมกันนี้ฟิทช์ประกาศให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)' แก่โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ ICBCTL มูลค่ารวมไม่เกิน 2 หมื่นล้านบาท โดยบริษัทสามารถออกหุ้นกู้เพิ่มเติมภายใต้โครงการได้โดยที่จำนวนวงเงินต้น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกินมูลค่ารวมของโครงการ (revolving) โดยหุ้นกู้ที่ออกภายใต้โครงการจะมีอายุไม่เกิน 270 วัน วัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ครั้งนี้คือเพื่อนำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ยืมหรือเป็นเงินทุนในการประกอบกิจการทั่วไปของบริษัท ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและอันดับเครดิตของโครงการหุ้นกู้ระยะสั้นของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวและอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นของบริษัทที่ 'AAA(tha)' และ'F1+(tha)' ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ในการจัดอันดับเครดิตของฟิทช์ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของบริษัท อันดับเครดิตของ ICBCTL อยู่ในระดับเดียวกับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ ICBCT (อันดับเครดิตภายในประเทศที่ 'AAA(tha)'/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นธนาคารแม่ของบริษัท ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ที่เชื่อว่า ICBCTL มีบทบาทสำคัญต่อกลยุทธ์ของธนาคารแม่และ ICBCTL มีสถานะเป็นบริษัทลูกหลัก (core subsidiary) ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ระยะยาวและโครงการหุ้นกู้ระยะสั้นดังกล่าวของ ICBCTL เป็นอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับสูงสุด จึงไม่มีโอกาสที่อันดับเครดิตจะได้รับการปรับเพิ่ม การปรับลดอันดับเครดิตภายในประเทศของ ICBCTL อาจส่งผลให้อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทถูกปรับลดอันดับเครดิตเช่นกัน การเปลี่ยนแปลงของโอกาสที่ ICBCT จะการให้การสนับสนุนแก่ ICBCTL อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอันดับเครดิตของ ICBCTLได้ ตัวอย่าง เช่น การลดสัดส่วนการถือหุ้นอย่างมีนัยสำคัญหรือความไม่ชัดเจนในการให้การสนับสนุนทางการเงินอาจส่งผลให้มีการปรับลดอันดับเครดิต อย่างไรก็ตามฟิทช์มองว่าเหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะเกิดขึ้นในระยะสั้น อันดับเครดิตของ ICBCTL ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศอันดับเครดิตครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้: - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ 'AAA(tha)'; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ 'F1+(tha)' - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ค้ำประกันโดย ICBCT ที่ 'AAA(tha)' แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ - อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (หุ้นกู้ชุดเดิม) ที่ 'AAA(tha)' - โครงการหุ้นกู้ระยะสั้น ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (โครงการชุดเดิม) ที่ 'F1+(tha)'

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ