มูลนิธิบ้านสุทธาวาส ร่วมกับ องค์กรดูแลผู้สูงวัยชั้นนำจากออสเตรเลีย จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ Active Ageing : Learning from Our Friends มุ่งนำร่องแนวทางทุกมิติ สร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพ

ข่าวทั่วไป Thursday September 28, 2017 17:12 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--28 ก.ย.--เดอะฟิฟธ์ เธอร์สเดย์ ครีเอชั่น มูลนิธิบ้านสุทธาวาส ผู้ดำเนินงานสถานสงเคราะห์หญิงชราบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ และ Resthaven Incorporated (เรสต์เฮเวน อินคอร์ปอเรเต็ด) องค์กรไม่แสวงหากำไรและผู้ให้บริการดูแลผู้ สูงวัยชั้นนำประเทศออสเตรเลีย ร่วมกับพันธมิตร สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย, การบินไทย, ทีวีสีช่อง 3, นสพ.เดลินิวส์, และนิตยสารโอลั้นลา จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการ "Active Ageing : Learning from Our Friends สูงวัยอย่างมีคุณภาพ" ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านเฮลธ์แคร์ และ Aged Care มืออาชีพ มุ่งถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาสังคมผู้สูงอายุครบทุกมิติตามแนวคิด Active Ageing หวังสร้างสังคมผู้สูงวัยอย่างมีคุณภาพและมั่นคง ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ที่ โรงแรมแมนดาริน สามย่าน อรรณพ จิรกิติ ประธานกรรมการมูลนิธิบ้านสุทธาวาส เผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ จากจำนวนผู้สูงอายุที่สูงขึ้นเมื่อเทียบสัดส่วนคนทั้งประเทศ บ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ จึงได้ก่อเกิดขึ้น เพื่อมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของหญิงชราไร้ที่พึ่ง และผู้สูงวัยในสังคม โดยมุ่งมั่นที่จะเป็นบ้านที่ดีเลิศสำหรับการอยู่อาศัย การทำงาน และการเพิ่มพูนความรู้ โดยการทำงานร่วมกับ Resthaven Incorporated องค์กรไม่แสวงหากำไรและผู้ให้บริการการดูแลผู้สูงวัยชั้นนำจากประเทศออสเตรเลียในการนำองค์ความรู้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติให้กับผู้สูงวัย ล่าสุด มูลนิธิบ้านสุทธาวาส จับมือ Resthaven Incorporated จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการหัวข้อ "Active Ageing : Learning from Our Friends สูงวัยอย่างมีคุณภาพ" มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาสังคมผู้สูงอายุคุณภาพครบทุกมิติ ทั้งแนวทางการกำหนดนโยบาย, แนวปฏิบัติด้านสาธารณสุข, การบริหาร และการสร้างจิตอาสา จากการระดมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นแนวหน้าจากออสเตรเลีย มาต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อส่งเสริมให้พยาบาล แพทย์ นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ บุคคลากรในวิชาชีพอื่นๆ รวมทั้งคณาจารย์สาขาต่างๆ ให้มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ของการดูแลผู้สูงวัยตามแนวคิดActive Ageing ได้กว้างขวางลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้จริง "ออสเตรเลีย เป็นหนึ่งในประเทศที่ให้ความใส่ใจและชัดเจนกับนโยบายการดูแลสังคมผู้สูงวัยเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดองค์กรดูแลผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมายาวนานกว่า 80 ปี หัวใจสำคัญที่ทำให้องค์กรผู้สูงวัยในออสเตรเลียดำเนินไปอย่างแข็งแรง ไม่ได้เกิดขึ้นจากใครเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่มาจากรากฐานการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครในการช่วยเหลือผู้สูงอายุให้มีความต่อเนื่อง รวมถึงส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมองเห็นคุณค่าในตัวเองและแสดงศักยภาพนั้นออกมา ตามแนวคิด Active Ageing ซึ่งถือเป็นโมเดลที่ดีที่เราควรนำมาศึกษา เพื่อนำมาประยุกต์ใช้พัฒนาแนวทางดูแลผู้สูงวัยในเมืองไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ" ริชาร์ด เฮิร์น (Richard Hearn) Chief Executive Officer ของ Resthaven Incorporated กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพในการดูแล เป็นประเด็นสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุในออสเตรเลีย แต่ทุกวันนี้ผู้สูงอายุกำลังบอกกับเราว่า การเพิ่มคุณภาพในการดูแลนั้นยังไม่แน่ว่าจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิต ประเด็นที่เด่นชัดด้านนโยบายและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของออสเตรเลีย ไม่ว่าจะเป็นเงินรายได้เมื่อเกษียณอายุ การดูแลผู้สูงอายุ และข้อพิจารณาด้านสุขภาพ รวมไปถึงแนวความคิดเรื่องการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุต่างๆ เหล่านี้คือความท้าทายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหันมามองผู้สูงอายุในกรอบที่สมบูรณ์มากขึ้น "การส่งเสริมแนวคิดการเข้าสู่วัยผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ หรือที่เรียกว่า สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (Active Ageing) คือแนวคิดองค์รวม ที่จะช่วยเพิ่มโอกาสการมีสุขภาพดี สนับสนุนให้ผู้สูงวัยสามารถดำเนินชีวิตด้วยตนเองอย่างอิสระ มีความเป็นอยู่ที่ดี ไปจนถึงการเข้าร่วมกิจกรรมและการมีส่วนร่วมในสังคม เพราะผู้สูงอายุต้องการมีชีวิตที่สมบูรณ์ไม่ต่างจากคนหนุ่มสาว และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบอนาคตของพวกเขาเอง" จากแนวทางที่กล่าวมานี้ คงไม่มีสิ่งใดพิสูจน์ได้ดีไปกว่า การบอกเล่าจากผู้สูงวัยที่ได้ดำเนินชีวิตตามแนวคิด 'สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (Active Ageing)' อย่าง คุณสอางค์ ชุ่มชอบ คุณยายวัย 85 ปี ผู้เป็นหนึ่งในสมาชิกบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ และยังเป็นจิตอาสาบ้านสุทธาวาสแห่งนี้มาตลอด 3 ปีอีกด้วย โดยก่อนหน้านี้คุณยายสอางค์ยังเป็นจิตอาสามูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์มาเป็นเวลา 10 ปี คุณยายสอางค์เล่าว่า การเข้ามาอยู่ภายในบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ ได้เปลี่ยนชีวิตจากเดิม กลายเป็นคนมีระเบียบมากขึ้น ทั้งการทานอาหาร การออกกำลังกาย และการพักผ่อน เพราะมีทั้งแผนกสุขภาพ และนักกายภาพบำบัดคอยช่วยแนะนำ อีกทั้งได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างไม่ต้องกัวลกับอนาคต เพราะได้มอบชีวิตไว้กับบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ แล้ว เพื่อบั้นปลายชีวิตที่มีความสุข สงบ "ผู้บริหาร-เจ้าหน้าที่ของบ้านสุทธาวาสทำงานโดยไม่ได้คิดว่าเป็นเพียงหน้าที่ แต่มีความเป็นจิตอาสาอยู่ในจิตใจของทุกคน ทำให้สัมผัสได้ถึงความจริงใจ เมื่อวันหนึ่งเราได้มีโอกาสเป็นผู้ให้นั้น ทำให้รู้สึกมีความสุขยิ่งกว่าการเป็นเพียงผู้รับอย่างเดียว เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง เพราะการทำความดีนั้น ผู้ทำจะเกิดความสุขใจ แม้ไม่ได้อะไรตอบแทน" สำหรับงานสัมมนา Active Ageing : Learning from Our Friends สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ได้รับเกียรติผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา มาบรรยายในหลากหลายประเด็นสำคัญ ได้แก่สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (Active Ageing), คุณภาพแท้จริงของการดูแลผู้สูงอายุ, Viva Volunteers,การสูงอายุอย่างมีสุขภาพดี, ชีวิตที่สมบูรณ์สำหรับผู้สูงอายุ และความเป็นผู้นำด้านการพยาบาลและระบบการจัดการทางคลินิก มีลักษณะอย่างไร? โดยในงานได้รับความสนใจจากผู้ร่วมฟังสัมมนากว่า 500 ท่าน จากหน่วยงานต่างๆ 150 หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล, มหาวิทยาลัย และสมาคมต่างๆ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อบ้านสุทธาวาส เฉลิมพระเกียรติฯ โทร. 02-632-1199 Ext. 105 หรือwww.sudthavas.or.th

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ