เกษตรฯ มอบหมายฝนหลวงฯ ปรับแผนเพิ่มเป้าหมายการเติมน้ำลงเขื่อนลำตะคองเป็น 35 ล้านลูกบาศก์เมตร รองรับการใช้น้ำในฤดูแล้งอย่างเต็มที่

ข่าวทั่วไป Thursday October 5, 2017 16:50 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--5 ต.ค.--กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เพิ่มกำลังปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้เขื่อนลำตะคอง เนื่องจากยังมีโอกาสเพิ่มปริมาณน้ำได้อีก โดยปรับแผนการเติมน้ำในเขื่อนจากเป้าหมายเดิม 20 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 35 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และน้ำใช้การเพื่อการเกษตร ในฤดูแล้ง วันที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 12.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์น้ำในเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ที่มีปริมาณน้ำเก็บกัก ในระดับที่น้อย ซึ่งกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้เร่งปฏิบัติการปฏิบัติการฝนหลวงตามนโยบาย การบริหารจัดการน้ำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเดิมมีเป้าหมายการเติมน้ำให้กับ เขื่อนลำตะคองภายในเดือนตุลาคม 2560 จำนวนปริมาณ 20 ล้านลูกบาศก์เมตร และจากผลการปฏิบัติการ ฝนหลวงตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ถึงปัจจุบัน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สามารถปฏิบัติการ ฝนหลวงเติมน้ำลงเขื่อนลำตะคองได้ปริมาณทั้งสิ้น 24.33 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเกินเป้าหมายที่คาดการณ์ไว้ และทำให้มีปริมาณน้ำในเขื่อน 144.584 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 45.97% ของความจุเขื่อน ทั้งนี้ เขื่อนลำตะคองยังสามารถเก็บกักน้ำสำหรับใช้การในฤดูแล้งได้อีก พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงมอบหมายให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวง เติมน้ำในเขื่อนลำตะคองให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งกรมฝนหลวงฯ ปรับแผนการดำเนินงานให้หน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมาและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติงานร่วมกันต่อถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ใช้เครื่องบินรวมจำนวน 6 ลำ ได้แก่ เครื่องบินชนิดกาซ่า จำนวน 2 ลำ ชนิดซุปเปอร์คิงแอร์ จำนวน 1 ลำ เครื่องบินชนิดบีที – 67 จำนวน 1 ลำ และเครื่องบินชนิดเอยู-23 จำนวน 2 ลำ ปฏิบัติการช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเติมน้ำให้กับเขื่อนลำตะคอง ซึ่งมีเป้าหมายเพิ่มปริมาณน้ำให้มากขึ้นเป็น 35 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อให้สามารถรองรับการใช้น้ำจากความต้องการอุปโภค บริโภคในฤดูแล้งได้อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม สำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงประจำวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ในภารกิจ การเติมน้ำให้กับเขื่อนสำคัญทั่วทุกภูมิภาค พบว่า ภาคกลาง โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ สังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นทีลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา ภาคตะวันออก โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดระยอง มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็ฐน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำพระปรง จังหวัดสระแก้ว และภาคใต้ โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีฝนตกปานกลางถึงหนัก บริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนปราณบุรี นายสุรสีห์ กล่าวทิ้งท้าย

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ