รู้ทันมะเร็งเต้านม ตรวจด้วยเครื่อง 3D Digital Mammogram & Ultrasound Breast

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 11 ตุลาคม 2560 12:49:31 น.
กรุงเทพฯ--11 ต.ค.--โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

"มะเร็งเต้านม" อีกหนึ่งสาเหตุของการเสียชีวิตในผู้หญิง ซึ่งมะเร็งเต้านม เกิดจากต่อมน้ำนมและท่อน้ำนม มีโอกาสพบได้ในเต้านมทั้งสองข้าง โดยปัจจัยเสี่ยงมาจาก

1. อายุที่เพิ่มมากขึ้น
2. เคยป่วยเป็นมะเร็งเต้านมมาแล้ว 1 ข้าง
3. เคยผ่านการเป็นมะเร็งรังไข่
4. ไม่มีบุตร หรือมีบุตรคนแรกเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี
5. การใช้ชีวิตประจำวัน เช่น ความอ้วน ขาดการออกกำลังกาย ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การได้รับรังสีในปริมาณสูง
6. คนในครอบครัวมีประวัติการเป็นมะเร็งเต้านม

อย่างไรก็ตามการหากตรวจพบมะเร็งเต้านมเจอในระยะต้น จะส่งผลให้การรักษามีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ซึ่งสามารถตรวจค้นหามะเร็งเต้านมเริ่มต้นได้ด้วยตนเอง และหากพบก้อน หรือสิ่งผิดปกติ ก็สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรม 3 มิติและอัลตร้าซาวน์ ( 3D Digital Mammogram & Ultrasound Breast ) เพื่อรู้ทันมะเร็งเต้านมและส่งผลให้การรักษามีโอกาสประสบความสำเร็จ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์เต้านม โทร 02-836-9999 ต่อ 2621-3 โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล

โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ( พร้อมพบแพทย์เฉพาะทาง ) ราคา 2,500 บาท ( จาก 5,250 บาท ) วันนี้ ถึง 31 ธันวาคม 2560

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง