ซีพีเอฟ จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 17:51:26 น.
กรุงเทพฯ--17 ต.ค.--ซีพีเอฟ

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. นายวิชัย มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 5 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ นายจรัส อัศวชาญชัยสกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ นำตัวแทนส่วนราชการ และชุมชนในพื้นที่ ร่วมปลูกป่าชายเลนเฟสแรก 25 ไร่ จากเป้าหมาย 105 ไร่ และปล่อยพันธุ์ปลา 2,000 ตัว ในโครงการ ซีพีเอฟ ปลูก ปัน ป้อง ป่าชายเลน ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลน ที่ 38 ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง