โครงการอบรมหลักสูตร ADVANCE MANAGEMENT PROGRAM : ALIGNING STRATEGY WITH INNOVATION

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 18 ตุลาคม 2560 17:45:35 น.
กรุงเทพฯ--18 ต.ค.--สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร ADVANCE MANAGEMENT PROGRAM : ALIGNING STRATEGY WITH INNOVATION

รายละเอียดหลักสูตร/ตารางอบรม
หลักสูตรนี้ใช้ระยะเวลาการอบรม 12 ชม.
• Driving Innovation for Competitive Advantage
• Driving Business Growth Through E-Commerce
• Strategic Competitiveness
• Convergence of Disruptive Innovations
และดูงานประเทศสิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน คณะบริหารธุรกิจ 02-7273973, 098-346-3513
Line nidacec อีเมล์ chanida.c@nida.ac.th
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง