กลุ่ม ปตท. จ.ระยอง ร่วมสืบสานอัตลักษณ์ไทย ทำนุบำรุงศาสนา จัดพิธีทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- จันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 16:57:36 น.
กรุงเทพฯ--30 ต.ค.--ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น

กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง และชาวชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการทอดกฐินสามัคคี ประจำปี 2560 จำนวน 7 วัด เพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาวพุทธและส่งเสริมอัตลักษณ์พื้นถิ่นของชาวระยองให้คงอยู่สืบไป

นางสาวเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ประธานอนุกรรมการชุมชนสัมพันธ์และการสื่อความ กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง เปิดเผยว่า การทอดกฐินสามัคคี กลุ่ม ปตท. จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ระหว่างเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน ณ วัดต่างๆ ในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด ต.มาบข่าพัฒนา และต.บ้านฉาง จังหวัดระยอง โดยในปี 2560 นี้ กลุ่มปตท. ร่วมกับชุมชน เป็นเจ้าภาพการทอดกฐิน จำนวน 7 วัด ได้แก่ วัดมาบชลูด วัดชากลูกหญ้า วัดหนองผักหนาม วัดหนองแฟบ (ทักขิณาราม) วัดประชุมมิตรบำรุง วัดซอยคีรี และวัดโสภณวนาราม โดยมุ่งมั่นที่จะสืบสานประเพณีอันดีงามให้อยู่คู่ท้องถิ่นจังหวัดระยองกอปรกับเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีรวมทั้งสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม แบ่งปันสิ่งดีๆ สู่สังคม มุ่งเน้นการอยู่ร่วมกับชุมชนด้วยความผาสุข โดยกลุ่มปตท.และผู้มีจิตศรัทธาร่วมสนับสนุนปัจจัยทั้งสิ้นมากถึง 6,484,751.00 บาท

สำหรับไทยธรรมที่ถวายพร้อมผ้ากฐินนั้น คือ เครื่องที่เป็นบริขารสำหรับถวายเป็นบริวารของกฐิน ในครั้งพุทธกาลมุ่งประโยชน์ทางพระวินัยเป็นหลัก จึงนำแต่ผ้าไปถวายเท่านั้น เมื่อแล้วเสร็จจึงจัดการฉลองกาลกฐินในภายหลัง แต่ในปัจจุบัน เป็นที่นิยมกันทั่วไปว่าการทอดถวายกฐินจะต้องมีบริวารกฐินด้วย จะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับศรัทธาของผู้ถวาย สำหรับปัจจัยที่ถวายนั้นมุ่งเน้นประโยชน์ในการนำไปก่อสร้างซ่อมแซมทำนุบำรุงศาสนสถานเพื่อการใช้ประโยชน์ทางพระพุทธศาสนาต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง