กพร. ร่วมเอกชน ผลิตมนุษย์ไฟฟ้าและทำความเย็น เสริม Green Job

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 15:45:30 น.
กรุงเทพฯ--3 พ.ย.--กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ก.แรงงาน ร่วมเอกชน เร่งผลิตมนุษย์ไฟฟ้าและทำความเย็น ในพื้นที่ภาคใต้ ภาคอีสานและภาคกลาง หวังต่อยอดรับ License ปัจจุบันช่างไฟฟ้ามี License แล้วกว่า 76,000 คน

นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีช่างไฟฟ้าที่ได้รับ License แล้วกว่า 76,000 คน และสำหรับผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก จะได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน ระดับ 1 ไม่ต่ำกว่าวันละ 400 บาท ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่าวันละ 500 บาท และระดับ 3 ไม่ต่ำกว่าวันละ 600 บาท ซึ่งในปัจจุบันเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน เป็นอุปกรณ์ใช้ในที่พักอาศัยและอาคารสำนักงานต่างๆ ประกอบกับตลาดแรงงานมีความต้องการช่างติดตั้งและการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าวจำนวนมาก ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนจะต้องร่วมกันพัฒนาแรงงานไทยให้มีทักษะฝีมือ ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างฝีมือที่มีความรู้ในการติดตั้งและบำรุงรักษาอย่างถูกต้อง

นายสุทธิ กล่าวต่อไปว่า กพร. และบริษัท พานาโซนิค เอ.พี.เซลลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงร่วมมือกันในการพัฒนาช่างทั้งสองสาขา ให้มีความรู้ความสามารถและมีทักษะฝีมือสูงขึ้น ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจในอนาคต ทั้งสองหน่วยงานมีแผนดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ หน่วยงานในสังกัดกพร. 2 หลักสูตร ได้แก่ การฝึกยกระดับฝีมือ สาขาติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศระบบอินเวอร์เตอร์ (ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง) จะดำเนินการฝึกใน 4 จังหวัด เขตภาคอีสาน 2 จังหวัดคือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2560 และ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2560 เขตภาคใต้ 2 จังหวัดคือ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2561 และ ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2561 สำหรับหลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน (ระยะเวลาการฝึก 18 ชั่วโมง) ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 21-23 พฤศจิกายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ รุ่นละ 20 คน รวม 5 รุ่น 100 คน อบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ พร้อมสอดแทรกความรู้ด้านเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Job) สนใจเข้ารับการฝึกอบรมติดต่อได้ที่ 0 2247 9420, 0 2245 1879

นอกจากนี้ ยังร่วมกันพัฒนาหลักสูตร สนับสนุนการฝึกอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีช่างเครื่องปรับอากาศและเครื่องใช้ไฟฟ้าให้แก่ครูฝึกกพร. เพื่อเป็นวิทยากรในการขยายผลการฝึกให้แก่ ผู้ที่ต้องการเข้าสู่ตลาดแรงงาน และคนทำงานในสถานประกอบกิจการ ให้ช่างดังกล่าวได้มาตรฐาน โดยบริษัทมอบอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ รวมมูลค่ากว่า 1.2 ล้านบาทเป็นอุปกรณ์การฝึกอบรม และบริษัทฯ ได้เตรียมขออนุญาตจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพนี้ด้วย เพื่อให้บริการคนทำงานในอาชีพช่างไฟฟ้าและช่างเครื่องปรับอากาศได้รวดเร็วและสามารถดำเนินการขอรับ License ในลำดับต่อไปด้วย อธิบดี กพร.กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง