ภาพข่าว: สคช. ร่วมอภิปรายบนเวทีนานาชาติ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 16:33:30 น.
กรุงเทพฯ--22 พ.ย.--สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ดร. กิตติยา เอ็ฟฟานส รองผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมอภิปรายในงานสัมมนาเรื่อง "Enhancing Job Creation and Skills to Prepare for the Fourth Industrial Revolution" เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสมรรถที่เปลี่ยนแปลงไปให้สอดคล้องกับทิศทางในอนาคต จัดโดย World Bank และ Human Resources Development Service Korea (HRD Korea) โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานรัฐบาลที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาสมรรถนะกำลังคนจากประเทศสมาชิกอาเซียน และองค์การระหว่างประเทศเข้าร่วมกว่า 150 ท่าน ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง