ภาพข่าว: สนพ. นครนายกสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ อบต.

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- ศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 12:15:52 น.
กรุงเทพฯ--19 ม.ค.--สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนครนายก ร่วมบรรยายสิทธิประโยชน์และข้อบังคับตามกฎหมาย พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2557 ให้แก่เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพลี อำเภอปากพลี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 50 คน โดยเน้นการส่งเสริมการฝึกอบรม ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและการประเมินความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามกฎหมายควบคุมอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะได้แก่ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ซึ่งผู้ที่ทำงานด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคารจะสามารถทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายจะต้องผ่านการประเมินมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง