ม.สงขลานครินทร์ ตรัง รับฟังชี้แจงการสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 14:32:32 น.
กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (21 มีนาคม 2561) เวลา 14.30 น. ที่ห้องประชุม 2202 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวิทย์ พจนตันติ รองอธิการบดี วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทร อัยรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ ที่มาชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับทราบ เข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย.

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง