ภาพข่าว: เปิดอบรมทฤษฎีใหม่

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 14:51:08 น.
กรุงเทพฯ--22 มี.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร "เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรผสมผสาน" และบรรยายพิเศษเรื่อง "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกสิกรรมธรรมชาติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง" ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ก่อนเดินเยี่ยมชมนิทรรศการเทคโนโลยีของกรมวิชาการเกษตร การใช้สารชีวภัณฑ์ต่างๆ เพื่อทดแทนการใช้สารเคมีในการป้องกันกำจัดแมลง

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง