สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ความรู้สึกปลอดภัย ช่วง เทศกาลสงกรานต์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 17 เมษายน 2561 11:30:06 น.
กรุงเทพฯ--17 เม.ย.--สำนักวิจัยซูเปอร์โพล

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) มูลนิธิ สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง ความรู้สึกปลอดภัยช่วงเทศกาล สงกรานต์ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนทุกสาขาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 1,138 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่าง วันที่ 10 - 14 เมษายน พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พบว่า

ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.2 รู้สึกไม่ปลอดภัย เมื่อออกนอกบ้าน โดยผู้หญิงส่วนใหญ่หรือร้อยละ 65.5 รู้สึกไม่ปลอดภัย ซึ่งมากกว่าผู้ชายที่เกินครึ่งหรือร้อยละ 54.6 รู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อออกนอกบ้านเช่นกัน

ที่น่าเป็นห่วงคือ เกินกว่า 1 ใน 4 หรือร้อยละ 26.4 รู้สึกไม่ปลอดภัยเช่นกัน แม้เมื่ออยู่ในบ้าน แต่ร้อยละ 73.6 รู้สึกปลอดภัยเมื่ออยู่ในบ้าน

ที่น่าห่วงอย่างยิ่งคือ เมื่อถามถึงปัญหาสังคมที่ต้องการให้รัฐบาลและ คสช. ใช้อำนาจเด็ดขาดจัดการ พบว่า อันดับแรกหรือร้อยละ 96.8 ระบุ ปัญหาความรุนแรง ในกลุ่มวัยรุ่น เด็ก และ สตรี รองลงมาคือร้อยละ 96.5 ระบุ ยาเสพติด ร้อยละ 95.9 ระบุ ปัญหาคุณภาพไม่ดีของระบบการศึกษาไทย ร้อยละ 94.1 ระบุ ความรุนแรงในครอบครัว ร้อยละ 92.7 ระบุ อันธพาล นักเลงปากซอย แก๊งก่อความเดือดร้อนรำคาญ ร้อยละ 92.2 ระบุ ความไม่ปลอดภัยทาง ถนน ร้อยละ 89.4 ระบุ ความรุนแรง การยั่วยุ เข่นฆ่ากัน เหตุการณ์รุนแรงในโลกโซเชียล โลกออนไลน์ ร้อยละ 89.3 ระบุ อาชญากรรมข้ามชาติ และร้อยละ 96.8 ระบุอื่นๆ เช่น การคอรัปชั่นของสังคมและระบบราชการ สวัสดิการสังคม เศรษฐกิจและค่าครองชีพ สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ การทารุณกรรมสัตว์ และความปลอดภัยในการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง