วธ. เปิดตลาดประชารัฐ จำหน่ายของดีบ้านฉัน-สินค้าทางวัฒนธรรม 76 จังหวัด-50 เขตกทม. ฉลอง 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 24 เมษายน 2561 09:41:01 น.
กรุงเทพฯ--24 เม.ย.--กลุ่มประชาสัมพันธ์ กระทรวงวัฒนธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานรัฐภาคเอกชน และภาคประชาชน จัดงานมหกรรมวัฒนธรรม "ใต้ร่มพระบารมี 236 ปี กรุงรัตนโกสินทร์" วันที่ 21 – 25 เม.ย. 2561 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครและรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ดังนั้น วธ. ได้จัดกิจกรรม "ตลาดประชารัฐร่วมใจ ของดีบ้านฉัน" ซึ่งมีการสาธิตวิถีชุมชน ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งจำหน่ายสินค้าและอาหารพื้นเมืองจาก 76 จังหวัดและ 50 เขตกรุงเทพมหานคร ณ ลานคนเมือง หน้าศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของ วธ.ในการส่งเสริมให้คนไทย มีความรัก ภาคภูมิใจในวัฒนธรรมและความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมการพัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์และบริการทางวัฒนธรรม เพื่อสร้างอาชีพและรายได้สู่ประชาชนและท้องถิ่น

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า สำหรับของดีบ้านฉันที่นำมาแสดงและจำหน่ายที่ลานคนเมือง อาทิ ผ้าไทย ผ้าท้องถิ่น อาทิ ผ้าทอบ้านหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย ผ้าไทยลื้อ จ.น่าน ผ้าทอล้านช้าง จ.อุตรดิตถ์ ผ้าบาติก จ.ปัตตานี ผ้าปาเต๊ะปักเหลื่อม จ.ภูเก็ต ผ้าแพรวา จ.กาฬสินธุ์ ผ้าไทยบาติก จ.นครราชสีมา เป็นต้น

นอกจากนี้ มีขนมโบราณและอาหารพื้นบ้านจากทั่วประเทศ อาทิ ขนมกระทงทอง ขนมเรไร ขนมเกสรลำเจียก โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง กรุงเทพฯ เมี่ยงคำโบราณ กรุงเทพฯ ขนมกงโบราณ แม่อรุณ จ.อุทัยธานี เมี่ยงบัวหลวง จ.ปทุมธานี และงานศิลปหัตกรรม อาทิ งานฝีมือทองโบราณ จ.สุโขทัย เครื่องประดับเงิน จ.อุทัยธานี เครื่องประดับพลอยโบราณ จ.ตราด ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน จ.นครปฐม กระเป๋าถักไหม จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง