รป.บ. การจัดการรัฐกิจ ม.สงขลานครินทร์ ตรัง ต้อนรับคณะดูงานจาก ม.ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 25 เมษายน 2561 16:48:54 น.
กรุงเทพฯ--25 เม.ย.--มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (25 เมษายน 2561) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ จันทร์เพ็ชร หัวหน้าสาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ให้การต้อนรับ คณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จำนวน 75 คน ที่มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้รับประสบการณ์จากสถานที่จริง โดยได้มีการพูดคุยกันในหัวข้อ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง