ตอบโจทย์ทุกความต้องการเพื่อคุณ!! หลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม แห่งเดียวเท่านั้น

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 12:22:39 น.
กรุงเทพฯ--12 มิ.ย.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม
โอกาสนี้โอกาสเดียวไม่เรียนไม่ได้แล้ว!!!

หลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ และ Thailand 4.0 ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ และมหาวิทยาลัยศรีปทุม นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ รับส่วนลดค่าเล่าเรียนถึง 50%

#พิเศษ!! ปีแรกไม่ต้องจ่ายค่าเล่าเรียน*
- มีโอกาสไปฝึกงานที่ต่างประเทศ
- ได้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ชอบ
- ได้ทักษะที่หลากหลายในศตวรรษที่ 21
- มี coach ส่วนตัวในการวางแผนการเรียน
หลักสูตรสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยศรีปทุม แห่งเดียวเท่านั้น

สมัครได้ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุด) ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1370 และ 081 425 4242

เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด
*เฉพาะภาคการศึกษาปกติ 2 ภาคการศึกษา
ข่าวที่เกี่ยวข้อง