ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมธุรกิจด้านสมาร์ทซิตี้ กลุ่มจังหวัดเป้าหมายชลบุรีระยอง และฉะเชิงเทรา

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 13 มิถุนายน 2561 17:30:44 น.
กรุงเทพฯ--13 มิ.ย.--ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน

ด้วยบริษัท ดูเรียน คอร์ปปอเรชัน จำกัด (DURIAN) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน การสร้างบ่มเพาะ และลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมทั้งการ Transformation องค์กรสู่ยุคดิจิตัล โดยมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติได้ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย (สมาพันธ์ฯ) ซึ่งเป็นศูนย์รวม ของ SME ที่ประกอบด้วยกลุ่ม ชมรม สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน สมาคมวิชาชีพ สมาคม SME ภูมิภาค สมาคมการค้าต่างๆ และ ผู้ประกอบการทั่วไป ซึ่งมีสมาชิกทั่วประเทศร่วมกว่า 30,000 คน

จัดโครงการ SMART CITY D - BOOST CAMP, (EEC FORUM) หรือ โครงการ ส่งเสริมธุรกิจ ด้านสมาร์ทซิตี้ กลุ่มจังหวัดเป้าหมาย ชลบุรี ระยอง และ ฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นโครงการที่มีศักยภาพสูง ในการเข้าถึงและส่งผลกระทบในเชิงบวกกับผู้คนหลากหลาย ที่เกี่ยวข้องและสนใจในเรื่อง "SMART CITY" ทั้งกลุ่มนิสิต นักศึกษา นักคิด นักวิจัย ผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ Startups กลุ่มชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย EEC ตลอดจน ผู้กำหนดนโยบายในทุกระดับ SMART CITY D - BOOST CAMP, (EEC FORUM)

โครงการนี้จะเริ่มขึ้น ในเดือนมิถุนายน จนถึง กันยายน 2018 ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการ ที่ผ่านเข้ารอบ จะได้รับ การบ่มเพาะเข้มข้น ตลอด 6 สัปดาห์ และ ได้นำเสนอผลงานของตนเองผ่านเวที Digital Thailand Big Bang 2018 ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 19 – 23 กันยายน 2561 ณ ชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1-3 อิมแพคเมืองทองธานี เพื่อต่อยอดโอกาสในการร่วมทุนกับองค์กรทั้งภาครัฐ และเอกชน เพื่อพัฒนาเป็น ธุรกิจจริง ต่อไปในอนาคต

ในโอกาสนี้ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ SMART CITY D - BOOST CAMP, (EEC FORUM) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พันธ์ศักดิ์ ศิริรัชตพงษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวเปิดงาน ใน วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ KX Knowledge Exchange Center (BTS วงเวียนใหญ่ ทางออกประตู 4)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง