โครงการรักษาฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (รักษาฟรี) โดยนักศึกษาทันตแพทย์ภายใต้การดูแลของอาจารย์

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 10:20:17 น.
กรุงเทพฯ--14 มิ.ย.--คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการรักษาฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี (รักษาฟรี) โดยนักศึกษาทันตแพทย์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ โดยทางคณะฯ สนับสนุนค่าใช้จ่ายเฉพาะค่ารักษาฟันเทียมถอดได้ทั้งปาก ไม่รวมค่ารักษาหรือค่าใช้จ่ายอื่น (ระยะเวลาโครงการฯ เริ่มตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 สิ้นสุด 1 กันยายน 2562)

สอบถามรายละเอียด/ติดต่อนัดหมาย ได้ที่ คุณพิมพ์ณัฐชยา ธนีหงษ์ คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนโยธี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โทร.064-4928145 เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00-15.30 น. (ยกเว้นวันพุธบ่าย)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง