มข.และ เทศบาลตำบลศิลา จัดงาน  “ศิลาโฮมสเตย์” เปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีถิ่นไทยวิถีถิ่นศิลา แห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น เติมเต็มการฝึกอาชีพสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน ภายใต้แนวคิด “เข้าเมือง เติมพลังให้ชีวิต”

ข่าวท่องเที่ยว ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 15:05:42 น.
กรุงเทพฯ--12 ก.ค.--มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ เปิดเผยว่า การจัดงานเทศกาลศิลา 2561 เพื่อเป็นการเปิด "ศิลาโฮมสเตย์" และ "เปิดเส้นทางท่องเที่ยววิถีไทยวิถีถิ่นศิลา" ภายใต้โครงการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ การจัดงานศิลาเฟสติวัล 2018 สอดคล้องกับนโยบาย และพันธกิจของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นผลงานจากการให้บริการวิชาการเชิงบูรณาการเรียนการสอนและการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของคณะวิชา และชุมชน โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม (Social Lab) ให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกปฏิบัติการในพื้นที่จริง โดยความร่วมมือของภาคท้องถิ่น คือ เทศบาลเมืองศิลา ที่ผนึกกำลังผลักดันโครงการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ตำบลศิลาเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดขอนแก่น ฝึกอาชีพเสริมสร้างรายได้หมุนเวียนในชุมชน

ผศ.ดร.รักพงษ์ เพชรคำ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า"ภายในงานเทศกาลศิลา 2561 – SILA Festival 2018" กิจกรรม มีสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา และกลุ่มวิสาหกิจภายในชุมชน ประกอบด้วยกิจกรรม 1) ร้อยมาลัย และสักการะสิมโบราณ อายุมากกว่า 100 ปี 2) ชมการสาธิตการย้อมสีจากธรรมชาติและรับผ้าเช็ดหน้าย้อมสีธรรมชาติเป็นของที่ระลึก 3) ชมบ้านตัวอย่างศิลาโฮมสเตย์ 4) ชมการทำของที่ระลึก "ธุงใยแมงมุม" และรับของที่ระลึกที่ผลิตจากธุงใยแมงมุม 5) ล่องเรือชมวิถีลำน้ำพอง 6) เยี่ยมชมอุดหนุน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ของดีถิ่นศิลา 7) ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ 8) ชมการแสดงชุดควงกระบองไฟ และ 9) ร่วมพิธีเปิด "ศิลาโฮมสเตย์"

"ศิลาโฮมสเตย์ เป็นวิถีของชุมชนเกษตรที่อยู่ติดตัวเมืองขอนแก่น เป็นเมืองดอกไม้ที่ประดับไปด้วยสีขาวของดอกพุดและดอกมะลิ สีเหลืองของดอกดาวเรือง นอกนั้นเป็นทุ่งนาที่เขียวขจี และเหลืองอร่ามในฤดูเก็บเกี่ยว จึงอยากเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสธรรมชาติที่อยู่ติดเมือง เพื่อเติมพลังให้กับชีวิต" ผศ.ดร.รักพงษ์ กล่าว

ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าพักศิลาโฮมสเตย์ได้ที่ โทรศัพท์ 081-954-9824
บรรยายภาพ 6

นายสันติ เหล่าบุญเหงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ที่ 7 จากขวา) เป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลศิลา 2561 – SILA Festival 2018" เพื่อประชาสัมพันธ์ "ศิลาโฮมสเตย์" และเปิดเส้นทางการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิด "เข้าเมือง เติมพลังให้กับชีวิต" (Let's Go Urban Change Power for Life ) ณ บ้านท่าแก หมู่ที่ 6 ต.ศิลา อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง