ม.ศรีปทุม ชลบุรี น้อมรำลึกกตเวทิตาคุณ ๑๐๒ ปี ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๑

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 17:33:04 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ม.ศรีปทุม ชลบุรี น้อมรำลึก ๑๐๒ ปี "การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ" กตเวทิตาคุณ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้ง ม.ศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี จัดงานรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยมีศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมงานวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยในพิธีประกอบด้วย ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี วางพวงมาลัยคารวะ ดร.สุข พุคยาภรณ์ , รองอธิการบดี วิทยาเขตชลบุรี รองคณบดี คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาทุนต่างๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ร่วมวางพวงมาลา

จากนั้น ดร.บุษบา ชัยจินดา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี มอบเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่ทำงานครบ 10 ปี และ 20 ปี พร้อมมอบโล่ศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ซึ่งในปีนี้ศิษย์เก่าดีเด่น ได้แก่ นายพิชญุตม์ ประเสริฐวิทย์ ศิษย์เก่าคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์ บริษัท ALPHA Pro Teams และมอบเกียรติบัตรนักศึกษาดีเด่นประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง