ภาพข่าว: รพ.หัวเฉียว จัดบรรยายวิชาการพิเศษ เรื่อง “How do you manage upper and lower respiratory problems?”

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 18:15:53 น.
กรุงเทพฯ--19 ก.ค.--โรงพยาบาลหัวเฉียว

โรงพยาบาลหัวเฉียว จัดบรรยายวิชาการพิเศษ เรื่อง "How do you manage upper and lower respiratory problems?" โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.นพ.ณัฐชัย อนันตสิทธิ์ (ขวา) อาจารย์ประจำภาควิชากุมารเวชศาสตร์ หน่วยทางเดินหายใจและเวชบำบัดวิกฤติ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นวิทยากรบรรยายเพื่อให้ความรู้และความเข้าใจแก่แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดการและรักษาระบบทางเดินหายใจส่วนบนและส่วนล่างเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงพยาบาลหัวเฉียว

ข่าวที่เกี่ยวข้อง