ภาพข่าว: อบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กรอย่างถูกต้องและปลอดภัย

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 15 สิงหาคม 2561 16:52:34 น.
กรุงเทพฯ--15 ส.ค.--องค์การสวนพฤกษศาสตร์

นางสาวปัถวี แสงฉาย ผู้อำนวยการสำนักบริหาร องค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศภายในองค์กรอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยมี นางสาวพัฒน์สรณ์ สงวนศักดิ์ หัวหน้าส่วนนโยบายและแผน/รักษาการหัวหน้าส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นายภาสกร แก้วเกตุ หัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกันเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่บุคลากรองค์การสวนพฤกษศาสตร์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์สารนิเทศ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง