ภาพข่าว: ธนาคารกรุงเทพ ถวายเครื่องสักการะพระเถระผู้ใหญ่ 19 รูป เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา 2561 ตามประเพณีปฏิบัติประจำทุกปี

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- อังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 14:00:15 น.
กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--ธนาคารกรุงเทพ

นายเดชา ตุลานันท์ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากขวา) หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล กรรมการธนาคาร (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ (ที่ 2 จากซ้าย) นายอภิชาต รมยะรูป ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท (ซ้ายสุด) พร้อมผู้บริหารและพนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ร่วมถวายเครื่องสักการะแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก กรรมการมหาเถระสมาคม และพระเถระชั้นผู้ใหญ่ จำนวนทั้งสิ้น 19 รูป 15 วัด เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2561 ซึ่งนับเป็นประเพณีที่ธนาคารปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม ในกิจกรรมของศาสนสงฆ์ให้วัฒนาสถาพรสืบไปตลอดกาลนาน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง