ATTM จัดงานแถลงข่าวของสมาคม ATTM กับภาคีสมาคมท่องเทียวและสมาคมไทยไอโอที

ข่าวท่องเที่ยว Tuesday August 21, 2018 14:48 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--21 ส.ค.--สมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย

ด้วยสมาคมการตลาดท่องเทียวไทย (ATTM) กำหนดให้มีการประชุมสมาชิกประจำเดือนสิงหาคม 2561 และจะมีการลง นามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) และแถลงข่าวทีสำคัญสำหรับการพัฒนาวงการท่องเทียวไทยให้ก้าวสู่ Tourism 4.0 ได้อย่าง ยังยืน โดยมีบุคคลสำคัญทังในวงการท่องเทียวและดิจิตอลของไทยเข้าร่วม ในสายธุรกิจท่องเทียว เช่น ประธานและอดีตประธาน สมาพันธ์ธุรกิจการท่องเทียวส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (TFOPTA) นายกสมาคมท่องเทียว 5 สมาคม คือ สมาคมธุรกิจท่องเทียว ภายในประเทศ (สทน.) สมาคมผู้ประกอบการนำเทียวไทย (สนท.) สมาคมไทยท่องเทียวเชิงอนุรักษ์และผจญภัย (สทอ.) สมาคม ส่งเสริมธุรกิจท่องเทียวไทย (สธทท.) และสมาคมการตลาดท่องเทียวไทย (ATTM) ในสายเทคโนโลยี เช่นนายกสมาคมไทยไอโอที (TIOT) ผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) ผู้บริหารของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) รวมถึง CEO จาก บริษัท Startup ด้านท่องเทียวและกีฬากว่า 20 บริษัท
เพือให้กิจกรรมในครังนีบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างสมบูรณ์สมาคมการตลาดท่องเทียวไทยจึงขอเรียนเชิญท่านสือมวลชน ได้เข้ามาร่วมเป็นสักขีพยานและร่วมรับฟังนโยบายต่าง ๆ มา ณ ทีนี โดยการแถลงข่าวจะจัดขึนวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมจัสมินซิตี สุขุมวิท ห้อง Orchid - ชัน เวลา 16.00 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 14.00 น.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ