ปลัดเกษตรฯ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ "ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562" มุ่งพัฒนากระบวนการทำงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

ข่าวทั่วไป Friday September 14, 2018 12:14 —ThaiPR.net

ปลัดเกษตรฯ เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ

กรุงเทพฯ--14 ก.ย.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางการขับเคลื่อนนโยบายและการบริหารงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2561 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค ว่า การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทิศทางการทำงานในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือเป็นเวทีในการทบทวนการทำงานที่จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นให้เกิดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกัน อีกทั้งเป็นการสื่อสารถ่ายทอดเพื่อสร้างความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การพัฒนากระบวนการทำงานในระยะต่อไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
"บทบาทการทำงานของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเป็นกลไกสำคัญที่จะทำหน้าที่อำนวยการให้เกิดการถ่ายทอดนโยบายไปสู่การปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการถ่ายทอดทิศทางการทำงานขององค์การที่ชัดเจนให้ไปสู่เป้าหมายเดียวกัน และการมุ่งเน้นบทบาทการทำงานของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดในฐานะผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ ให้สามารถอำนวยการ ประสานและบูรณาการการทำงานภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดได้" นายเลิศวิโรจน์ กล่าว


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ