ภาพข่าวสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร นำแรงงานไทยเพิ่มศักยภาพรองรับ Thailand 4.0

ข่าวทั่วไป 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 16:29 น. —ThaiPR.net

ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร นำแรงงานไทยเพิ่มศักยภาพรองรับ Thailand 4.0

นายสุนทร แก้ววิฬา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร กล่าวเปิดการฝึกอบรม สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 และสาขาพนักงานนวดไทย เพิ่มศักยภาพก่อนทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการฝึกอบรมระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรวม 38 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร การฝึกอบรมทั้ง 2 สาขาเป็นการฝึกเพื่อยกระดับฝีมือให้กับกลุ่มแรงงานที่ทำงานอิสระที่มีพื้นฐาน และแรงงานในสถานประกอบกิจการ เพื่อให้สามารถนำความรู้และทักษะฝีมือที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง


แท็ก thailand   ภาพข่าว:  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ