ธนาคารกสิกรไทย จัดงานสัมมนา "ส่องทิศทางเศรษฐกิจปีกุน"

ข่าวหุ้น-การเงิน 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 14:44 น. —ThaiPR.net

ด้วยธนาคารกสิกรไทย จะจัดงานสัมมนา "ส่องทิศทางเศรษฐกิจปีกุน" เพื่อเป็นข้อมูลให้ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน2561 ณ ห้อง Eternity ชั้น G โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ ถนนรางน้ำ ตามกำหนดการ ดังนี้

13.00 น. ลงทะเบียน

13.30 น. กล่าวเปิดงาน

โดย นายกิตติ เจริญกิจชัยชนะ ผู้บริหารกลุ่มงานขายอนุพันธ์ทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย

13.45 น. บรรยายหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจและค่าเงินปี 2562"

โดย นางสาวพีรพรรณ สุวรรณรัตน์ ผู้ชำนาญการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย

นางสาววรัณธร ภู่ทอง ผู้ชำนาญการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนอาวุโส ธนาคารกสิกรไทย

14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

15.00 น. เสวนาหัวข้อ "ส่องทิศทางเศรษฐกิจปีกุน"

โดย ดร.สมภพ มานะรังสรรค์ อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM)

ดร.ศิวัสน์ เหลืองสมบูรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

นายกอบสิทธิ์ ศิลปชัย ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย

นายกิตติ เจริญกิจชัยชนะ ผู้บริหารกลุ่มงานขายอนุพันธ์ทางการเงิน ธนาคารกสิกรไทย

ดำเนินการเสวนา

โดย คุณกมลชนก พุคยาภรณ์ พิธีกร / ผู้ประกาศข่าว Money Channel

16.45 น. ซักถาม / ปิดงาน


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ