งานแสดงดนตรี“น้อมราลึก องค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ นันทบุรี คีตกาล”

ข่าวทั่วไป Friday November 30, 2018 17:02 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--30 พ.ย.--มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน สโมสรโรตารีในจังหวัดน่านและหน่วยงานเอกชน ร่วมจัดงานแสดงดนตรี "น้อมราลึก องค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ นันทบุรี คีตกาล" วันที่ 5ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เป็นวันสาคัญที่ชาวไทยทุกคนมิอาจลืมเลือน เพื่อราลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานเรื่องราวพระเกียรติคุณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน สโมสรโรตารีในจังหวัดน่านและหน่วยงานเอกชน จึงได้ร่วมจัดงานแสดงดนตรี "น้อมราลึก องค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ นันทบุรี คีตกาล" บรรเลงโดย Kasetsart University Wind Symphony วงดุริยางค์เครื่องลมแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รองศาสตราจารย์ ดร.กิติมา อินทรัมพรรย์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า "พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มีพระเกียรติคุณทางดนตรีและพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นับเป็นความทรงจาที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของชาวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ลืมเลือน โดยในงานแสดงดนตรีน้อมราลึก "องค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิตในดวงใจไทย นิรันดร์ นันทบุรี คีตกาล" วง Kasetsart University Wind Symphony หรือ KU Winds ของคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วงดนตรีที่มีผลงานสาคัญอันเป็นที่ประจักษ์ชัดต่อสังคม คือการได้รับรางวัลเหรียญทองเกียรตินิยมจากการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ การประกวดดนตรีโลก World Music Contest 2017 ครั้งที่ 18 ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับเกียรติในการแสดงดนตรีที่จังหวัดน่าน โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยราชการจังหวัดน่าน เทศบาลเมืองน่าน หอการค้าจังหวัดน่าน สโมสรโรตารีในจังหวัดน่านและหน่วยงานเอกชนให้การสนับสนุน เปรียบเสมือนสายสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมที่จะแสดงออกถึงเกียรติภูมิและศักยภาพของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งทุกท่านก็จะได้รับชมรับฟังการบรรเลงเพลงของวง Kasetsart University Wind Symphony ผสมผสานบทเพลงและศิลปะการแสดงในแบบล้านนาตะวันออกอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน ในงานวันที่ 5 ธันวาคม 2561 ณ ข่วงเมืองน่าน จังหวัดน่าน Kasetsart University Wind Symphony หรือ KU Winds เป็นวงดุริยางค์เครื่องลมในระดับมหาวิทยาลัย ที่มีมาตรฐานการบรรเลงเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้ตระหนักถึงการเผยแพร่ความรู้และทักษะการบรรเลงดนตรีประเภทวงดุริยางค์เครื่องลมหรือวงโยธวาทิต ซึ่งมีอยู่ในโรงเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ วงดนตรีเหล่านี้หลายที่อยู่ห่างไกลจากส่วนกลาง ทาให้ขาดทักษะและเทคนิคที่จะช่วยพัฒนาการบรรเลงเพลงที่ได้มาตรฐาน คณะมนุษยศาสตร์และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นาโดยวงดนตรี Kasetsart University Wind Symphony จากภาควิชาดนตรี จึงจัดทาโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกสอนและพัฒนาทักษะ เพื่อเป็นต้นแบบการบรรเลงที่มีมาตรฐานให้กับวงดุริยางค์เครื่องลมในแถบภาคเหนือของประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควบคู่ไปกับการแสดงคอนเสิร์ตน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเป็นการประกาศให้นานาประเทศเห็นถึงความสาคัญที่องค์การสหประชาชาติได้กาหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก เพื่อสดุดีพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงบาเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อ พสกนิกรชาวไทยตลอดรัชกาลของพระองค์ โดยรายได้ของการจัดงานแสดงดนตรีครั้งนี้ หลังหักค่าใช้จ่ายจะนาไปสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลน่าน งานแสดงดนตรี "น้อมราลึก องค์ภูมิพล ธ สถิตฟ้า สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ นันทบุรี คีตกาล" จัดขึ้นใน วันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 17.59–20.59 น. ณ ข่วงเมืองน่าน บริเวณหน้าวัดภูมินทร์ จังหวัดน่าน ภายในงานจะได้รับชมการแสดงดนตรีบรรเลงโดยวง Kasetsart University Wind Symphony และการแสดงผสมผสานวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกอันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดน่าน ติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ได้ที่ www.facebook.com/ Humanities.KasetsartUและขอเชิญท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลน่าน ได้ที่ บัญชีกองทุนพัฒนาดนตรี ธนาคารทหารไทย จากัด(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 069-2-43030-9 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ