ข่าวอินโฟเควสท์
17:04 BIG LOT: รายการซื้อขายบิ๊กล็อตตลาดหุ้นไทยวันนี้ (By Time)   หลักทรัพย์ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย เวลา Status (พันบาท) (บาท) BBL F 78,400 16,8…
17:03 BIG LOT: วันนี้ EGCO มูลค่าสูงสุด 188.13 ลบ.ราคาเฉลี่ย 268.99 บ./หุ้น   พบ EGCO มีมูลค่าสูงสุด 188.13 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 268.99 บาท รายงา…
17:02 CPALL และบ.ย่อย งวดปีสิ้นสุด ธ.ค.61 กำไรที่ 2.09 หมื่นลบ. เทียบกับปีก่อนกำไรที่ 1.99 หมื่นลบ.   งวด 1 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561สรุปผลการ…
17:00 World Today: สรุปข่าวต่างประเทศประจำวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562   สื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวว่า เจ้าหน้าที่สหรัฐและจีนได้เริ่มร่างบันทึ…
16:57 ราคาปิดเทรดวันแรก Call-Put DW อ้างอิง SET50 Index ขายโดย KGI   S5013C1906A ปิดเทรดวันแรกที่ 0.88 บาท ลดลง 0.12 บาท ( 12%) จากราคาอ้างอิง 1.00 บ…

สนข. จัดประกวดแบบฯ สร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน จัดทำแผนแม่บทระบบขนส่งรองรับสังคมสูงวัย

ข่าวเศรษฐกิจ ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 19:31:24 น.
กรุงเทพฯ--6 ธ.ค.--สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร

สนข.ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่รับผิดชอบบริการขนส่ง ตัวแทนกลุ่มคนพิการและผู้สูงอายุ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม สนข.จัดประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบ ขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน แนวคิด "We can make the best for all." เป็นการสร้างเครือข่ายและ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนแม่บท "โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวย ความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน"

นายสราวุธ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เปิดเผยว่า กิจกรรม สนข.จัดประกวดแบบสิ่งอำนวยความสะดวกระบบขนส่งสาธารณะเพื่อคนทุกคน เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งสำหรับคนทุกคน ที่มีส่วนช่วยในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ การสร้างเครือข่าย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณอาคารและสถานที่โดยรอบ ทั้งยังเป็น การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งสาธารณะเพื่อคนพิการ ผู้สูงอายุ และ คนทุกคน ผ่านกลุ่มผู้สมัครเข้าประกวดแบบฯ ผู้ที่สนใจ เพื่อชิงโล่รางวัล ใบเกียรติบัตร และเงินรางวัล รวมทั้งสิ้นกว่า 300,000 บาท จากสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

สำหรับรายละเอียดพื้นที่ในการประกวดผลงานด้านการออกแบบอาคารสถานที่สำหรับการขนส่งสาธารณะ มี 4 ประเภท ได้แก่ ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีรถโดยสาร และท่าเรือ ซึ่งในแต่ละอาคารประกอบด้วยพื้นที่ใช้งานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อาทิ พื้นที่รับส่ง (Drop Off) พื้นที่จำหน่าย บัตรโดยสาร พื้นที่พักคอย พื้นที่ชานชาลา พื้นที่ห้องน้ำ และพื้นที่ค้าขาย เป็นต้น ซึ่งในแต่ละพื้นที่หรือระหว่างทางเดินภายในอาคาร ก็อาจมีสิ่งอำนวยความสะดวก สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการได้รับ ความช่วยเหลือ หากแต่ในหลายกรณีมักพบว่าการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เป็นการแบ่งแยก ผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเหล่านั้นออกจากกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไป

การออกแบบที่ดีจะต้องคำนึงถึงบริบทการใช้งานจริงร่วมกัน ระหว่างผู้ใช้งานทั่วไปและผู้ใช้งานที่ต้องได้รับความช่วยเหลือเป็นพิเศษ การออกแบบเน้นความสำคัญการใช้พื้นที่ร่วมกันได้อย่างเท่าเทียม และเหมาะสม มีประสิทธิภาพและต่อเนื่องในเชิงการใช้งาน สุนทรียศาสตร์ กฎหมาย มาตรฐานการออกแบบ และเชิงพฤติกรรมที่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยไม่เป็นภาระแก่สังคมได้อย่างเท่าเทียม อาทิ พื้นที่พักคอย ซึ่งผู้ใช้วีลแชร์สามารถนั่งร่วมกลุ่มกับผู้ใช้งานอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม สามารถมีปฏิสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ผู้ใช้วีลแชร์ คนพิการทางการเห็น คนพิการทางการได้ยิน ผู้สูงอายุ สตรีมีครรภ์ แม่และเด็ก และผู้ใช้งานทั่วไป "การใช้งานร่วมกัน" และ "ความต่อเนื่องของพฤติกรรมการใช้งาน" เป็นประเด็นสำคัญที่จะทำให้ งานออกแบบ ก่อสร้าง และปรับปรุง สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในบริบท การใช้งานจริง สิ่งอำนวยความสะดวกต้องได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมและ เกิดความต่อเนื่องในการใช้งาน และไม่ขัดขวางหรือลดทอนปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือและผู้ใช้งานทั่วไป

กิจกรรมการประกวดแบบฯ ที่จะจัดขึ้น ได้กำหนดพื้นที่ต้นแบบในการประกวดแบบแนวความคิดพัฒนาหรือปรับปรุงอาคารสถานที่หรือสถานีขนส่งผู้โดยสาร 4 ภูมิภาค ภูมิภาคละ 1 แห่ง ดังนี้ ภาคเหนือ ได้แก่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จังหวัดเชียงรายแห่งที่2, ภาคใต้และภาคตะวันตก ได้แก่ ท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดภูเก็ต, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สถานีรถไฟ จังหวัดขอนแก่น, ภาคกลางและภาคตะวันออก ได้แก่ ท่าเรือศรีราชา (ท่าเรือเกาะลอย) จังหวัดชลบุรี

ขอเชิญชวน นิสิต/นักศึกษาทุกสาขาวิชาในสถาบันอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไป สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ด้วยตนเอง ได้ที่ http://otptransportforall.org/designcontest หรือสอบถามรายละเอียดเงื่อนไขงานประกวดเพิ่มเติมได้ทาง ศูนย์ประสานงานกิจกรรมฯ

โทร. 087-1560657 (คุณบิว), 089-6694661 (คุณบี)
E-mail : otpinclusivedesign@gmail.com
Fanpage : https://www.facebook.com/OtpTransportForAll
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 25 มกราคม 2562
ข่าวที่เกี่ยวข้อง