ภาพข่าว: สร้างอาชีพ ช่างแต่งผมสุภาพบุรุษ ตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 10:24:27 น.
กรุงเทพฯ--13 ธ.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา ร่วมกับ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2562 ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการคัดกรองจาก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ในพื้นที่เป้าหมาย หลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการแต่งผมสุภาพบุรุษ รุ่นที่ 1/2562 ระหว่างวันที่ 11 - 20 ธ.ค. 2561 ( 60 ชั่วโมง) จำนวน 20 คน ณ โรงเรียนวัดคลองยอ ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา และจะใช้สถานที่ฝึก โรงเรียนต่างๆในพื้นที่ตำบลวังใหญ่และตำบลลำไพล อำเภอเทพา เป็นการฝึกทักษะพร้อมให้บริการแก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปในพื้นที่ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน อีกทั้งผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปประกอบเป็นอาชีพ สร้างรายได้ เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง