“รมช. วิวัฒน์” เปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ปลุกผู้แทนสหกรณ์ต้องทำหน้าที่เข้มแข็ง รวมใจเป็นหนึ่งเดียวบนพื้นฐานของความเสียสละ

ข่าวทั่วไป Monday December 24, 2018 09:23 —ThaiPR.net

“รมช. วิวัฒน์” เปิดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ปลุกผู้แทนสหกรณ์ต้องทำหน้าที่เข้มแข็ง รวมใจเป็นหนึ่งเดียวบนพื้นฐานของความเสียสละ กรุงเทพฯ--24 ธ.ค.--กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และให้โอวาทแก่สหกรณ์สมาชิก ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี ว่า สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็น Apex Organization หรือองค์กรสูงสุดของขบวนการสหกรณ์ไทย และเป็น "ของสหกรณ์ โดยสหกรณ์ เพื่อสหกรณ์" อย่างแท้จริง อีกทั้งเป็นองค์กรอิสระของภาคประชาชน ในการปกป้องและคุ้มครองสหกรณ์ การประสานความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ตลอดทั้งเป็นองค์กรสหกรณ์ในระดับสากล ในการรักษาผลประโยชน์อันพึงมีพึงได้ รวมถึงการขับเคลื่อนสหกรณ์ไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริง คือ สมาชิกสหกรณ์สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยไม่มีหนี้สิน และช่วยเหลือซึ่งกันละกัน มีการแบ่งปัน การเอื้ออาทรต่อกันในสังคมและชุมชน โดยดำรงชีวิตบนหลักแห่งความพอเพียง มีความเข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน "คณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และผู้แทนสหกรณ์จากทั่วประเทศ ในฐานะผู้นำสหกรณ์ ต้องช่วยกันทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง บนพื้นฐานของความเสียสละซื่อสัตย์ สุจริต ซึ่งสหกรณ์ จะมีพลังได้ก็ต่อเมื่อเราร่วมมือ ร่วมใจกันให้เป็นหนึ่งเดียว ไม่สร้างความแตกแยก ซึ่งจะช่วยให้งานสหกรณ์มีความก้าวไกล และยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป"นายวิวัฒน์ กล่าว

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ