มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเรียน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

ข่าวทั่วไป 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561 17:25 น. —ThaiPR.net

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเรียน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครเรียน ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562 รับสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://admission.bsru.ac.th ตั้งแต่วันนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2562 สาขาที่เปิดรับสมัครได้แก่

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ทล.บ. 2 ปี) (หลักสูตรต่อเนื่อง)

2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ. 4 ปี)

3. คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการโลจิสติกส์ (บธ.บ. 4 ปี), สาขาการตลาด (บธ.บ. 4 ปี), สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ. 4 ปี), สาขาการประกอบการธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี), สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี), สาขาการบัญชี (บช.บ. 4 ปี)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ