ผลโพล “สวดมนต์ข้ามปี” ปชช.ร้อยละ 78 ทราบมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-เชิญผู้นำพุทธต่างชาติร่วมปีแรก

ข่าวทั่วไป Thursday December 27, 2018 11:00 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 ธ.ค.--สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ผลโพล"สวดมนต์ข้ามปี"ปชช.ร้อยละ 78 ทราบมีกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี-เชิญผู้นำพุทธต่างชาติร่วมปีแรก ประชาชน ร้อยละ 65.41 ตั้งใจจะไปสวดมนต์ข้ามปี คืนวันที่ 31 ธ.ค. ร้อยละ 80 ระบุ จะร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดใกล้บ้าน ตั้งใจชวนพ่อแม่-ญาติ-ครอบครัว-คนรักไปด้วย สนใจร่วมกิจกรรมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ-พระพุทธรูปสำคัญ 13 ประเทศ ณ ท้องสนามหลวง อยากเดินทางไป "ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล"
นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานว่ากระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกันสวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นเด็ก เยาวชนและประชาชน ระหว่างวันที่ 6-17 ธ.ค.2561 จากกลุ่มตัวอย่าง 7,691 คน ครอบคลุมทั่วประเทศ ในหัวข้อ"สวดมนต์ข้ามปีถวายเป็นพระราชกุศล เสริมสิริมงคลทั่วโลก ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีธรรม" ซึ่งผลสำรวจ พบว่า ประชาชนร้อยละ 78.03 ทราบว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่า 20 หน่วยงาน จัดสวดมนต์ข้ามปีและทราบว่า เป็นปีแรกที่ประมุขสงฆ์และประธานสงฆ์ของต่างประเทศและรัฐมนตรีที่กำกับดูแลด้านศาสนาและวัฒนธรรมของต่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเป็นครั้งแรก จากการสำรวจความเห็นพบว่า ประชาชนร้อยละ 65.41 ตั้งใจจะไปสวดมนต์ข้ามปี (31 ธันวาคม 2561–1 มกราคม 2562) รองลงมาร้อยละ 22.25 ระบุว่าแล้วแต่สถานการณ์ และร้อยละ 12.34 ไม่เข้าร่วม นอกจากนี้จากการสอบถามความเห็นว่า การสวดมนต์ข้ามปีมีความสำคัญ ดังนี้ 1. เพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช และถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ 2.เพื่อสวดมนต์ให้ประเทศไทย มีความสงบสุขและมีความปรองดอง และเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต 3.เพื่อร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ต่อไป สร้างแรงจูงใจในการ ลด ละ เลิก อบายมุข และงดงานสังสรรค์เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ
นายวีระ กล่าวอีกว่า ขณะเดียวกันผลสำรวจ พบว่า ประชาชน ร้อยละ 80.91 ระบุว่าจะไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่วัดใกล้บ้าน รองลงมาร้อยละ 10.48จะไปสวดมนต์สถานที่อื่นๆ อาทิ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และศูนย์ปฏิบัติธรรม และบุคคลที่จะชวนไปสวดมนต์ข้ามปีด้วยคือ ร้อยละ 50.53 ต้องการชวนพ่อแม่ ไปสวดมนต์ข้ามปี รองลงมาร้อยละ 46.79 ต้องการชวนญาติ พี่ น้อง ร้อยละ 32.60 ต้องการชวนคู่สมรสหรือคนรัก และร้อยละ 32.34 ต้องการชวนเพื่อนและลูกหลาน จากการสอบถามพบว่าเหตุผลที่คนรุ่นใหม่นิยมเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีมากขึ้น อันดับคือ 1จากการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ของภาครัฐ อันดับ 2 รัฐบาลให้ความสำคัญและสนับสนุนการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี อันดับ 3 การสนับสนุน ชักชวน และเป็นแบบอย่างจากพ่อแม่ ผู้ปกครอง และอันดับ 4 ตามเพื่อนหรือบุคคลที่ตนเองชื่นชอบ (ไอดอล) เช่น ดารา นักร้อง นักแสดง
นอกจากนี้ ผลสำรวจพบว่า กิจกรรมที่ประชาชนสนใจเข้าร่วมในช่วงสวดมนต์ข้ามปีฯ มากที่สุด ได้แก่ 1.กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี จัดโดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจัดขึ้นทั่วประเทศ 2.เข้าร่วมชมและสักการะพระบรมสารีริกธาตุและพระพุทธรูปสำคัญจาก 13 ประเทศ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง 3.ไหว้พระ 10 วัด สืบสิริสวัสดิ์ 10 รัชกาล ณ วัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในกรุงเทพมหานคร ส่วนกิจกรรมสำคัญ 3 อันดับแรก ที่ประชาชนตั้งใจจะทำหลังสวดมนต์ข้ามปีหรือต้อนรับปีใหม่ คือ ร้อยละ 79.29 จะทำบุญตักบาตร รองลงมา ร้อยละ 55.48 ขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่และเยี่ยมญาติผู้ใหญ่ บุพการี และร้อยละ 32.35 จะพักผ่อนอยู่บ้าน เป็นต้น


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ