สพร. 22 นครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ข่าวทั่วไป Thursday December 27, 2018 11:30 —ThaiPR.net

กรุงเทพฯ--27 ธ.ค.--สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช

ยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ด้วยการสร้าง "ความเข้มแข็งจากภายใน" ขับเคลื่อนตามแนวคิด "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ผ่านกลไก "ประชารัฐ" ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไทย ให้สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามชุดใหม่ในศตวรรษที่ 21
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้จัดทำ โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 โดยมีเป้าหมายในการ Re-skill แรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยเน้นการประยุกต์ใช้ความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ (STEM Workforce) เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวข้ามไปสู่ประเทศไทย 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงได้ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลของสถานประกอบกิจการ สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมินปัญหาที่พบ ตลอดจนให้คำปรึกษาเชิงลึก โดยกำหนดวิธีการการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่งมีระยะเวลาการดำเนินโครงการฯ ทั้งสิ้น 210 วัน ซึ่งในปี พ.ศ. 2562 มีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1. บริษัทปาล์มดีศรีนคร จำกัด (จังหวัดนครศรีธรรมราช) 2. บริษัท นวฉัตร จำกัด (จังหวัดพัทลุง) 3. บริษัท โรงแรม ธรรมรินทร์ จำกัด (จังหวัดตรัง) สถานประกอบกิจการใดสนเข้าร่วมโครงการฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช โทรศัพท์/โทรสาร 0-7539-9297


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ