นักวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ช่วยสอน

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 11:02:27 น.
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--องค์การสวนพฤกษศาสตร์

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ดร.รัชชุพร สุขสถาน นายเมธี วงค์หนัก และนายพินิจพงษ์ เผ่าศรีไทย นักวิชาการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาและผู้ช่วยสอน จำนวน 15 คน จากสาขาวิชาพืชสวน ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในกระบวนวิชาสมุนไพรและเครื่องเทศ (Herbs and Spices) เกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์ขิง-ข่า การจัดการตัวอย่าง และพฤกษศาสตร์พื้นบ้านของกลุ่มชาติพันธุ์ 5 ตระกูลภาษา พร้อมศึกษาพืชสมุนไพรและเครื่องเทศ ณ อุทยานพืชวงศ์ขิง-ข่า และสวนพฤกษศาสตร์พื้นบ้าน เพื่อรำลึกศ. ดร. สง่า สรรพศรี ในวโรกาสครบรอบ 25 ปี แห่งการสถาปนาองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รวมทั้งรับฟังการบรรยายกรอบแนวความคิดในการจัดแสดงแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาพื้นบ้านแห่งใหม่ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

(ขอขอบคุณข้อมูลจาก ดร.รัชชุพร สุขสถาน)
ข่าวที่เกี่ยวข้อง