การให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 14:37:03 น.
กรุงเทพฯ--17 ม.ค.--โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

เป็นระยะเวลากว่า 78 ปีแล้ว ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ซึ่งในปัจจุบันมีผู้ป่วยนอกที่ใช้สิทธิบัตรทอง สิทธิข้าราชการ สิทธิประกันสังคม และสิทธิอื่น ๆ มาใช้บริการมากกว่า 3,000 รายต่อวัน หรือประมาณ 800,000 รายต่อปี โดยการให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล นอกจากจะให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.00 - 16.00 น. แล้ว ยังได้เปิดให้บริการคลินิกนอกเวลาราชการ ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 16.30 - 20.30 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์/วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 8.00 - 12.00 น. และเวลา 16.00 - 20.30 น. ทั้งนี้ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ตกค้างจากการตรวจรักษาในเวลาราชการ รวมถึงเพื่อลดปริมาณผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉินด้วย

นอกจากนี้ เพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้บริการในเวลาราชการ โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้เปิดให้บริการ Premium คลินิก ขึ้น เพื่อให้บริการผู้ป่วยที่เป็นข้าราชการที่มีสิทธิเบิกจ่ายตรงได้ โดยเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 16.30 น. โดยมีแพทย์เฉพาะทางมาให้บริการตรวจรักษา และเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ได้เปิดให้บริการ คลินิกพิเศษเฉพาะทางนอกเวลาราชการ ขึ้น เพื่อให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์เฉพาะทาง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริการในช่วงนอกเวลาราชการ

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก มุ่งพัฒนาระบบการให้บริการผู้ป่วยนอกให้ตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยทุกระดับได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสม และเพิ่มทางเลือกและโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพในการรักษา เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง